Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2020

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020...

COVID-19 O dotáciu na nájom môžete požiadať prostredníctvom portálu slovensko.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Podnikatelia, ktorí museli kvôli koronavírusu uzatvoriť svoje prevádzky, majú možnosť požiadať o dotáciu na nájom, a to prostredníctvom svojej elektronickej schránky na portáli slovensko.sk. 

Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje výzvu na absolvovanie odbornej stáže v rámci projektu Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, podporeného z programu EÚ – Európsky zbor solidarity.

COVID-19 Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo pod číslom 2020/13534:1–A2110 Dodatok č. 7 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním ja...

COVID-19 Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí zanikne 30. júna

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020. 

Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl MŠVVaŠ SR určilo násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škô...

Výzva na mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku SR pri OSN 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Asociácia krajských rád mládeže hľadajú výnimočného mladého človeka na pozíciu MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT...

Stratégie zvládania frustrácie - obranné mechanizmy

Kategória: Aktuality Autor/i: Tatiana Soroková

Obranné mechanizmy predstavujú reakciu na nadmernú záťaž, chránia organizmus pred poškodením. Často však obrana pôsobí neadekvátne a ak jedinec v nej zotrváva dlhšie, stráca schopnosť pružného prispôsobenia sa aktuálnym okolnostiam. 

Usmernenie pre praktické školy a ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením k vysvedčeniam

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k vysvedčeniam pre základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a praktické školy.

COVID-19 Letné školy - odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ vypracoval odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk