Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2015

Na rozšírenie materských škôl pôjde ďalších 5 miliónov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje ďalšiu výzvu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Z druhého sociálneho balíčka vlády bolo na tento účel vyčlenených päť miliónov eur. Tak ako v prvom kole, aj teraz je dotácia...

Národné projekty prebúdzajú manuálne zručnosti detí

Kategória: Aktuality

Po skončení základnej školy je o technické odbory nízky záujem, mládež dáva prednosť gymnáziám a všeobecným smerom pred technikou. Absolventi stredných odborných škôl s technickými zručnosťami chýbajú na trhu práce. Aj tento problém chcú vyriešiť ...

Výstupy konferencie KomPrax A KomPrax DAY

Kategória: Aktuality

V dňoch 28. a 29. mája sa konala v Banskej Bystrici Národná Konferencia a veľtrh k uznaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako vyvrcholenie Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý realizovala IUVENTA - Slovenský ...

Správa o výsledkoch prieskumu mapovania situácie ohľadom kompetencií zriaďovateľov škôl a školských zariadení po decentralizáciou školstva

Kategória: Aktuality

Slovenská komora učiteľov začala od marca 2015 realizovať v školách a školských zariadeniach prieskum zameraný na zmapovanie situácie ohľadom financovania cez originálne kompetencie, ako aj na zmapovanie situácie týkajúcej sa ďalších kompetencií z...

Stanovisko OZ PŠaV na Slovensku k voľbe a menovaniu riaditeľov škôl

Kategória: Aktuality

Dňa 17. júna 2015 rokoval parlament o návrhu novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ktorá má stanoviť nový spôsob voľby riaditeľov verejných škôl. K návrhu novely bolo predlo...

Na špeciálne materské školy pôjde pol milióna

Kategória: Aktuality

Nové spálne, triedy či dokonca jedáleň – vďaka sume 500 000 eur, vyčlenenej vládou, rozšíri svoje kapacity päť špeciálnych materských škôl. Nie len v „bežných“ škôlkach sa totiž rodičia stretávajú s odmietnutím. Nedostatočné možnosti majú aj mater...

Rodičia zapísali do základných škôl takmer 61-tisíc detí

Kategória: Aktuality

Celkovo 60 980 detí priviedli tento rok rodičia k zápisu do prvého ročníka základnej školy, pričom 28 618 z nich bolo dievčat a 32 362 chlapcov. Začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky bol odložený spolu 5 033 deťom, ďalších 3 259 budúcich šk...

Andrej Kiska: Základné školstvo potrebuje dostať silný impulz v krátkom čase

Kategória: Aktuality

Prezidentova správa o stave republiky sa venuje aj školským témam. Upozorňuje na dosahovanie podpriemerných výsledkov žiakov v medzinárodnom porovnaní, na zvyšujúce sa sociálne rozdiely detí, pozornosť venuje problémom základných škôl, prihovára s...

Sieň slávy eTwinning

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti 10. výročia programu eTwinning na podporu spolupráce škôl sa v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline uskutoční 12. júna 2015 slávnostné podujatie. Do Siene slávy budú uvedení aj dvanásti slovenskí pedagógovia, ktorí ...

Malí múzejníci - jeden z programov Múzea školstva a pedagogiky

Kategória: Aktuality

Múzeum školstva a pedagogiky má vo svojej ponuke aj program s názvom Malí múzejníci. Je určený pre deti predškolského veku a prvého stupňa základných škôl. Skladá sa z dvoch návštev. Pri prvej sa deti naučia, ako sa správať v múzeu a nazrú do záku...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk