Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2016

Vedecký veľtrh 2016

Kategória: Aktuality

Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa rozhodla dňa 14.9.2016 usporiadať prvý ročník Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave. Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. 

Kľúčové slová

Pracovná náplň zamestnancov školstva

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Otázka:

Hlavný kontrolór mesta pri kontrole v škole (kontrola nebola zaradená do plánu kontrolnej činnosti mesta a kontrolór nepredložil riaditeľovi školy ani poverenie zriaďovateľom) zistil, že riaditeľ školy nemá v osobnom spise určenú pracovnú náplň. Požiadal riaditeľa školy, aby si ju vypracoval sám a predložil ju zriaďovateľovi. Zamestnávateľ žiada od novoprijatých zamestnancov, aby si sami vypracovali pracovnú náplň. Má tento postup oporu v zákone?

Samosprávne kraje a ZMOS majú rovnaký názor na požadované zmeny kompetencií v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Petíciou školských odborárov podporenými požiadavkami na zmenu v oblasti originálnych a prenesených kompetencií v školstve i pripravovanou reformou školstva sa dnes zaoberali na pracovnom stretnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Peter Plavčan a zástupca Združenia samosprávnych krajov SK8 Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja zodpovedný v rámci SK8 za sekciu školstva.

Desať pravidiel ako byť na internete v bezpečí

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Dnes si už nevieme náš život predstaviť bez internetu. Vďaka nemu je náš život jednoduchší a časovo menej náročný. Avšak netreba zabúdať na nástrahy kriminality páchanej prostredníctvom internetu. Ponúkame desatoro zásad, ako sa nestať obeťou a minimalizovať  riziko.

Voľné pracovné miesta v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Od 1.1. 2012 na základe zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je účinné ustanovenie § 11a, ktoré stanovuje povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

Rokovanie ministra školstva s vedením ZMOSu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Petícia s vyše 78 000 podpismi, prenesené a originálne kompetencie, ako aj situácia v školstve boli témami rokovania predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na pôde ministerstva školstva. 

Perličky z dejín školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi 

Do r. 1526 je na Slovensku doložených 50 kapitulských, mestských a dedinských škôl. Do konca 16. st. ich počet narástol asi na 500. Za reformácie boli zo školy vylúčené osoby so súčasťou vojenských odevov, jazdeckými čižmami, po turecky oholenou hlavou, zbraňou a tie, ktoré kupčili. Okolo r. 1770 bolo na Slovensku 892 škôl v 1416 obciach a usadlostiach, 964 učiteľov, v nasledujúcom storočí dosahovala zaškolenosť žiakov asi 61 %. Školopovinné deti tvorili koncom 19. st. cca 1/3 obyvateľstva obcí. Najviac ich bolo vo veku 6 až 11 r, najmenej v rozmedzí 3 až 5 r. a starších ako 12 až 14 r. Ani čítať ani písať nevedelo cca 50 % obyvateľstva, vedeli čítať cca 20 %, vedeli čítať i písať cca 30 %.

Európski ministri vyzývajú na podporu novej generácie vedcov

Kategória: Aktuality

Opatrenia na podporu mladých výskumníkov,zvýšenie ich mobility či zastúpenie žien vo výskume a ďalšie investície do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry a zlepšeniu inovatívneho prostredia. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (COMPET- časť výskum), ktoré sa uskutočnilo 19. júla 2016 v priestoroch bratislavskej Reduty. 

Ošetrovné a dieťa počas letných prázdnin

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že z dôvodu uzavretia základnej školy pre letné prázdniny rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká. Predpokladom pre vznik nároku na túto dávku je skutočnosť, že škola, ktorú dieťa navštevuje, bola rozhodnutím príslušných orgánov uzavretá, alebo v nej bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu. 

CVTI SR vyraďuje zo svojich fondov

Kategória: Aktuality

V prípade záujmu o vyradené k.j. pošlite e-mailovú objednávku na adresu terezia.misovicova@cvtisr.sk do  22. júla 2016. V objednávke uveďte minimálne poradové číslo záznamu, prírastkové číslo a názov dokumentu (údaje si môžete skopírovať zo zoznamu). Knihy si záujemca musí vyzdvihnúť osobne v budove CVTI SR v Bratislave na Lamačskej ceste 8/a po vzájomnej dohode.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

Kategória: Aktuality

Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  bude záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016.

Národné športové centrum odštartovalo registráciu podujatí Európskeho týždňa športu 2016

Kategória: Aktuality

Národné športové centrum (NŠC) bolo menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za národného koordinátora Európskeho týždňa športu pre rok 2016. Úlohou NŠC je komunikovať s organizátormi športových podujatí a koordinovať ich, aby sa v septembri zapojili do iniciatívy a motivovali slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach alebo pohybových aktivitách.

Aby sa deti cez prázdniny nenudili

Kategória: Aktuality

Prázdniny sú v plnom prúde a naše deti majú až príliš voľného času. Dôvod, prečo sa niektorým rodičom začínajú robiť vrásky na čele. S letom sa nám spája smiech, zábava, teplo, slnko, voda, dobrá nálada, oddych, ale zároveň prázdniny prinášajú viac času, ktorý musia rodičia venovať deťom.

Viete si správne nastaviť pitný režim?

Kategória: Aktuality

Pitný režim pozná dva extrémy. Ľudí, ktorí sú dehydrovaní a ľudí, ktorí pijú priveľa a zbytočne zaťažujú obličky. Viete kde je miera? Pitný režim je slovným spojením ktoré často radi používame, ale jeho skutočný obsah nám až taký známy nie je. „V škole sa deti učia, že základnými zložkami výživy človeka sú voda, cukry, tuky a bielkoviny, v dospelosti sa správame ako by to boli káva, kola, energetické drinky, alkohol a čipsy,“ hovorí prezident Slovenského červeného kríža a záchranár Viliam Dobiáš.

Ako uložiť školskú tašku na „letný spánok“

Kategória: Aktuality

Deťom sa skončili povinnosti a začalo sa krásne obdobie plné výletov, zážitkov a dobrodružstiev. Skôr než sa všetci rozutekáme dovolenkovať, mali by sme aspoň chvíľku venovať školskej taške a pomôckam, ktoré boli vernými pomocníkmi našich detí počas celého roka. Aj oni s nimi už čo-to zažili, a preto si zaslúžia, aby sme sa o ne správnym spôsobom postarali.

V Poprade rozohrajú partie najlepší mladí šachisti z celého sveta

Kategória: Aktuality

Šachová olympiáda mládeže bude po prvý raz na Slovensku.  Svetová šachová špička sa stretne v dňoch 21. až 30. júla v Aréne Poprad.  Najlepší mladí šachisti do 16 rokov vytvoria 53 družstiev. "Pod Vysoké Tatry zavíta celkovo 350 zahraničných účastníkov zo 40 krajín.

Na všetky zložité otázky je jednoduchá odpoveď… a je nesprávna

Kategória: Aktuality

Takto znie základné motto Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA), ktorej predstavitelia Samuel Abrahám a Iveta Radičová prišli informovať ministra školstva o nimi zvolenej filozofii štúdia. Motto školy odzrkadľuje snahu o podporu kritického myslenia a zdravého skepticizmu, ktorý je dnes v Európe veľmi potrebný.

Zdenko Krajčír o novej knihe: Školský zákon treba vnímať v súvislostiach

Kategória: Aktuality

Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS Zdenko Krajčír je jedným z troch spoluautorov novej publikácie – Komentára k zákonu o výchove a vzdelávaní. Trojročná práca troch odborníkov na regionálne školstvo ponúka na takmer troch stovkách strán pomerne detailný prehľad o celej šírke školského zákona. 

OZ PŠaV na Slovensku rokoval so ZMOS

Kategória: Aktuality

Hlavnou témou rokovania bola požiadavka zväzu vyplývajúca z petície, pod ktorú sa podpísalo vyše 78 tisíc občanov, aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Napriek odlišným postojom k tejto téme sú obe strany naklonené dialógu a hľadaniu kompromisného riešenia. Ďalšie stretnutie bude koncom augusta.

Láska - hodnota ku ktorej treba vychovávať

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.,

Americký špecialny pedagóg L. F. Buscaglia rozpovedal zážitok zo súťaže, na ktorú bol pozvaný ako porotca. Cieľom súťaže bolo nájsť najstarostlivejšie a najpozornejšie dieťa. Víťazom sa stal štvorročný chlapec. Býval v susedstve staršieho pána, ktorému nedávno zomrela manželka. Keď chlapec videl muža plakať, išiel k nemu na jeho dvor, vyliezol mu do lona a len tak sedel. Keď sa ho mama spýtala, čo povedal susedovi, chlapček odpovedal: "Nič, len som mu pomohol plakať." (Robinson, 2009).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk