Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2016

Vedecký veľtrh 2016

Kategória: Aktuality

Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa rozhodla dňa 14.9.2016 usporiadať prvý ročník Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave. Organizátori veľtrhu si stanovil...

Kľúčové slová

Pracovná náplň zamestnancov školstva

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy Otázka: Hlavný kontrolór mesta pri kontrole v škole (kontrola nebola zaradená do plánu kontrolnej činnosti mesta a kontrolór nepredložil riaditeľovi školy ani poverenie zriaďovateľom) zistil, že riaditeľ školy nemá ...

Samosprávne kraje a ZMOS majú rovnaký názor na požadované zmeny kompetencií v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Petíciou školských odborárov podporenými požiadavkami na zmenu v oblasti originálnych a prenesených kompetencií v školstve i pripravovanou reformou školstva sa dnes zaoberali na pracovnom stretnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ...

Voľné pracovné miesta v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Od 1.1. 2012 na základe zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je účinné...

Desať pravidiel ako byť na internete v bezpečí

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Dnes si už nevieme náš život predstaviť bez internetu. Vďaka nemu je náš život jednoduchší a časovo menej náročný. Avšak netreba zabúdať na nástrahy kriminality páchanej prostredníctvom internetu. Ponúkame desatoro zásad, ako sa nestať obeťou a mi...

Rokovanie ministra školstva s vedením ZMOSu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Petícia s vyše 78 000 podpismi, prenesené a originálne kompetencie, ako aj situácia v školstve boli témami rokovania predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na pôde ministerstva školstva. 

CVTI SR vyraďuje zo svojich fondov

Kategória: Aktuality

V prípade záujmu o vyradené k.j. pošlite e-mailovú objednávku na adresu terezia.misovicova@cvtisr.sk do  22. júla 2016. V objednávke uveďte minimálne poradové číslo záznamu, prírastkové číslo a názov dokumentu (údaje si môžete skopírovať zo zoznam...

Perličky z dejín školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi  Do r. 1526 je na Slovensku doložených 50 kapitulských, mestských a dedinských škôl. Do konca 16. st. ich počet narástol asi na 500. Za reformácie boli zo školy vylúčené osoby so súčasťou vojenských odev...

Európski ministri vyzývajú na podporu novej generácie vedcov

Kategória: Aktuality

Opatrenia na podporu mladých výskumníkov,zvýšenie ich mobility či zastúpenie žien vo výskume a ďalšie investície do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry a zlepšeniu inovatívneho prostredia. To boli hlavné témy neformálneho za...

Ošetrovné a dieťa počas letných prázdnin

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že z dôvodu uzavretia základnej školy pre letné prázdniny rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká. Predpokladom pre vznik nároku na túto dávku je skutočnosť, že škola, ktorú dieťa navštevuje, bola ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk