Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2018

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Kategória: Aktuality

V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., stojí pred...

Duálny systém majú naštartovať zmeny v legislatíve a aktivity ŠIOV

Kategória: Aktuality

Priame platby, neskoršie termíny prihlášok, zrušenie krátenia normatívu, intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov a podpora firiem, škôl, ako i rodičov a žiakov pri vstupe do systému majú pomôcť vstupu 12 000 žiakov do duálu.

Súhlas druhého rodiča pri striedavej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Vyberáme z časti Riadenie školy Chcel by som sa spýtať ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Rodičia sú rozvedení a majú súdom určenú striedavú starostlivosť. Bývajú v rozličných mestách a chcú zapísať dieťa do školy vo svojom meste. Je potrebný a...

Právne predpisy vydané od 1. 1. 2017 - výber z POP 2018/2019

Kategória: Aktuality

Ponúkame prehľad právnych predpisov - zákonov, vyhlášok a rezortných predpisov (smerníc a pokynov) platných od 1. januára 2017, ako aj bližšie informácie k jednotlivým predpisom v skrátenej podobe článkov v časti Riadenie školy. 

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

ÚVZ SR: Spojte zdravé kalórie s pohybom

Kategória: Aktuality

Základom zdravého životného štýlu je správny príjem živín, ktorý uspokojí fyziologické potreby organizmu, doplnený pravidelným pohybom. 

Výzva MV SR na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality

Kategória: Aktuality

Ministerstvo vnútra SR dnes zverejnilo výzvu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. Termín uzávierky podania žiadostí je 9. ...

Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Kategória: Aktuality

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). 

Komisionálne preskúšanie žiaka

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. Info

Vyberáme z časti Riadenie školy Žiak vykonáva povinnú školskú dochádzku v zahraničí (s povolením riaditeľa školy) a zákonní zástupcovia požiadali o jeho preskúšanie v mesiaci jún. Sme jeho kmeňovou školou,  je v 4. ročníku. Komisionálne skúšky má ...

Záujemcovia sa môžu uchádzať o pozíciu riaditeľa odboru analýz vzdelávacej politiky

Kategória: Aktuality

V zmysle prísľubu ministerky školstva Martiny Lubyovej bolo v týchto dňoch vyhlásené vonkajšie výberové konanie na pozíciu riaditeľa odboru analýz vzdelávacej politiky Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP). Prihlásiť sa do výberového konania je mož...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk