Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Duševné zdravie

Syndróm naučenej bezmocnosti v školskom prostredí

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi Pojem bezmocnosť je úzko spojený s tromi aspektami: (1) človek sa nevie vyrovnať s danou situáciou; (2) človek neprijíma žiadne možnosti riešenia jeho situá­cie a ani nevyhľadáva pomoc; (3) v tomto stave...

Emócie v pedagogickom tíme

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z časti Mediácia „Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozobe...

Informačné materiály - podpora pre školy pri hrozbe útokom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Centrum poradenstva a prevencie Bratislava 3 v spolupráci s viacerými partnerskými organizáciami vypracovalo odporúčania, ako treba postupovať pri hrozbe útokom na škole. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR tieto materiály posiela ...

Vyberáme z archívu Didaktiky č. 5/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Boj proti šikane ako súčasť metodického riadenia školy Každý riaditeľ školy, školského zariadenia sa dostáva v rámci svojich riadiacich a rozhodovacích úloh do situácií, kedy sám nestačí na nejaký problém. Kvalitná činnosť poradných metodických or...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 3/2024

Kategória: Aktuality

Wellbeing je stav, v ktorom sa cítime sústredení, vyrovnaní a naplnení radosťou. Školské prostredie si tento stav pýta. Šťastie a pohoda v ňom majú svoje miesto. Sú úzko spojené s atmosférou školy a jej kultúrou. Wellbeing sa často spája aj s kval...

Aplikácia VÚDPaP "Sanity" - podpora duševného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Aplikácia Sanity vznikla v spolupráci so vzdelávacím programom Digital League. 

Tlačový brífing - Bezpečnosť na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva. vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje tlačový brífing na tému Bezpečnosť na školách. 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (Priortiy 2024)

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch zapojilo aj roku 2023 deti do tvorby strategického materiálu. Zaujímali sa prevažne o názor detí na otázky ohľadom duševného zdravia, diskriminácie a nahlasovania či vyhľada...

Krízová intervencia - podporné opatrenie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Katalóg podporných opatrení schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1. septembra 2023. Špecifikuje podporné opatrenia poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré sú potrebné na to, aby s...

ŠŠI - Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia sa téme šikany venuje od školského roku 2010/2011. V príspevku z 28. 1. 2022 ponúka zistenia a odporúčania z inšpekcií. Za najčastejšie sa vyskytujúci prejav šikanovania žiaci označili ponižovanie, urážanie, vysmievanie sa...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov