Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Duševné zdravie

Vyberáme z archívu Didaktiky č. 5/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Boj proti šikane ako súčasť metodického riadenia školy Každý riaditeľ školy, školského zariadenia sa dostáva v rámci svojich riadiacich a rozhodovacích úloh do situácií, kedy sám nestačí na nejaký problém. Kvalitná činnosť poradných metodických or...

Výber literatúry a článkov podľa záujmových tém

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Prinášame výber literatúry vydavateľstva Wolters Kluwer SR pre manažment škôl a školských zariadení podľa tém, ktoré zaujali našich čitateľov v minulom školskom roku. Ide o zvládanie náročných situácií, vytváranie zdravej klímy, nové aktivity a sk...

Aplikácia Sanity na podporu duševného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prirpavil bezplatnú mobilnú aplikáciu na podporu duševného zdravia detí Sanity.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Krízová intervencia v školách Psychologickým imperatívom súčasnej doby sa stáva skutočnosť, pri ktorej agresivita začína byť vnímaná ako niečo bežné, ako fakt stávajúci sa. Pozitívne hodnoty sa vytrácajú, deti si osvojujú negatívne vzory. Deti sú ...

Národná linka na podporu duševného zdravia pokračuje do konca septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto potrebuje pomoc odborníkov so svojimi psychickými problémami. Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo o jej prevádzkovaní do kon...

Týždeň modrého gombíka 2023 - 15. 5. - 21. 5.

Kategória: Aktuality Autor/i: unicef.sk

Zbierka Týždeň modrého gombíka 2023 sa bude konať v slovenských uliciach od 15. 5. 2023 do 21. 5. 2023. Príspevkom do zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 pomáhate zlepšiť duševné zdravie nielen deťom žijúcim v humanitárnych krízach, ale aj deťom na Slovensku. 

Vyhľadávač informácie o dlhu za obdobie generálneho pardonu 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa sprístupnila Vyhľadávač informácie o dlhu za obdobie generálneho pardonu 2023. Odvádzateľom poistného, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, poskytuje generálny pardon možnosť vyrovnať si svoje záväzky a dosiahnuť odpustenie ...

Zrýchlená registrácia vynálezu

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

Od apríla požiadate o zapísanie vynálezu prostredníctvom elektronického formulára aj cez portál slovensko.sk rýchlejšie.

VÚDPaP - Odborne na slovíčko

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastovým kanálom Odborne na slovíčko. Je určený predovšetkým odborným zamestnancom v systéme výchovného poradenstva a prevencie pracujúcich v školách, v školských zariadenia...

Wellbeing ako kľúč k zlepšeniu výsledkov žiakov a kvality školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

V rámci realizácie projektu ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) sa Štá...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov