Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2016

Viac by nás malo spájať, ako rozdeľovať

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Nehádajte sa!“, „Skúste sa aspoň trošku počúvať!“ Štandardne vyslovené vety adresuje učiteľ žiakom zvyčajne vtedy, keď ich chce naviesť k hľadaniu ciest tolerancie a spolupráce. Nabáda ich, aby si starostlivo vypočuli všetky názory a návrhy, kým ...

Prvých 100 dní ministra školstva prináša reálne výsledky

Kategória: Aktuality

Po nástupe do úradu vytýčil minister Plavčan 67 úloh, ktorých splnenie termínoval do konca tohto roka. K nim pribudnú ďalšie, a to v rámci Národného programu pre rozvoj výchovy a vzdelávania s výhľadom na najbližších 10 rokov.  Rezort školstva nie...

Teach for Slovakia – aby raz všetky deti mali vzdelanie, s ktorým môžu uspieť

Kategória: Aktuality

Autentické skúsenosti zo škôl i zanietenie pomôcť žiakom z málo podnetného prostredia. To všetko prinesú už o niekoľko dní na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR štyria čerství absolventi dvojročného programu Teach for Slovakia, ktorí...

Žiakov čakajú po prevzatí vysvedčení dvojmesačné prázdniny

Kategória: Aktuality

Viac ako 427-tisíc žiakov ZŠ, približne 215-tisíc stredoškolákov (v dennej forme štúdia) a vyše 34-tisíc žiakov špeciálnych škôl si 30. júna 2016 prevezme z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Po prvýkrát sa svojím hodnotením bu...

Platy pre asistentov učiteľov a financovanie centier voľného času - minister diskutoval s riaditeľmi a odborármi v Košickom kraji

Kategória: Aktuality

Hovorilo sa aj o financovaní centier voľného času. Podľa ministra ide na CVČ veľká časť financií, vyčlenených na mimoškolské aktivity pre mládež. „Bude potrebné spraviť podrobný monitoring, ako chodia deti do CVČ, presne koľko krúžkov navštevujú, ...

Práce je dosť. Len ju nemá u nás kto robiť

Kategória: Aktuality

"Väčšina ľudí kritizuje školstvo, ale to je až sekundárny problém. Primárny je, že málo motivujeme mladých, aby sa zamysleli, čo chcú v živote robiť a či vôbec chcú niečo robiť. Pojem práca je pre nich niekedy až odporný. Tento problém sa začína u...

Nespokojní nepedagogickí zamestnanci regionálneho a vysokého školstva rokovali v Bratislave

Kategória: Aktuality

Historicky po prvýkrát sa stretli zástupcovia odborárov za profesijné sekcie nepedagogických zamestnancov škôl, školských zariadení a školského stravovania v regionálnom a vysokom školstve na spoločnom celoslovenskom zasadnutí. Podnetom na spoločn...

Funkčný plat a odstupné

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Učiteľ, ktorý je odmeňovaný podľa zákona 553/2003 Z. z., dostane výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) z dôvodu nadbytočnosti k 1. júlu tohto roka. Výpovedná doba bude plynúť 3 mesiace, t. j. v júli, auguste a v septembri. V mesiaci júl a august /dov...

Prezident diskutoval o školstve s účastníkmi Komenského inštitútu

Kategória: Aktuality

Prezident Andrej Kiska prijal v stredu účastníkov novej vzdelávacej platformy pre učiteľov - Komenského inštitútu. Cieľom ročného kurzu pre pedagógov je zvládnutie inovatívnych a alternatívnych vyučovacích metód pre učiteľov, ktorí sú ochotní v pr...

Absolventi škôl-začínajúci podnikatelia, dajte si pozor na povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Ak sa absolvent strednej či vysokej školy po ukončení štúdia rozhodne podnikať a založí si živnosť, stane sa samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO). Tým mu vznikajú aj odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni podobne, ako v prípade každej i...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov