Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2020

Podpora inkluzívneho vzdelávania - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Kategória: Aktuality

Rezort školstva vyčlenil finančné zdroje na podporu inkluzívneho vzdelávania. Na podporu pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako členov inkluzívnych tímov tak do škôl bude vyčlenených ďalších viac ako 82,1 milióno...

Učitelia fyziky sa aj v tomto roku môžu dostať do CERN-u

Kategória: Aktuality Autor/i: https://ufv.science.upjs.sk/

Učitelia fyziky stredných a základných škôl sa môžu prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 13. až 21. júna 2020. Registrovať sa možno do 31. marca 2020.

Náklady na externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií pre rok 2020

Kategória: Aktuality

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2020.

Členovia volebných komisií neplatia z odmeny za prácu v komisii sociálne odvody

Kategória: Aktuality Autor/i: socipoist.sk

Z nadchádzajúcich parlamentných volieb nevyplývajú pre členov volebných komisií, ani pre obce voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

Na Slovensku zatiaľ nebol potvrdený koronavírus, 113 vzoriek bolo negatívnych

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Na Slovensku doteraz nebolo potvrdené ochorenie COVID-19 (nový koronavírus). Všetky vzorky, ktoré boli s podozrením na ochorenie zaslané na laboratórne testy, sú negatívne. Aktuálne je evidovaných 113 testovaných vzoriek  s negatívnym výsledkom.

Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ponúka prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za rok 2019. Prehľad obsahuje porovnanie priemernej mzdy v rezorte školstva za rok 2018 a 2019 a zároveň aj prehľad počtu zamestnancov ...

Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciám

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasorava.sk

Fyzické a právnické osoby môžu darovať 2 % zo zaplatených daní priamo v daňovom priznaní. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019, predkladá Vyhlásenie o poukázaní po...

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2020 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z...

Vzorový pracovný poriadok

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Vzorový pracovný poriadok je výsledkom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR so zástupcami školských odborárov a reaguje na viaceré legislatívne zmeny predovšetkým na nedávno schválený zákonom o pedagogických a odborných zame...

Predchádzanie násiliu a šikanovaniu na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: mzv.sk

Medzinárodné štatistiky uvádzajú, že jeden z troch študentov je pravidelne šikanovaný rovesníkmi v škole.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk