Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Členovia volebných komisií neplatia z odmeny za prácu v komisii sociálne odvody

Kategória: Aktuality Autor/i: socipoist.sk

Z nadchádzajúcich parlamentných volieb nevyplývajú pre členov volebných komisií, ani pre obce voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) zákona o dani z príjmov. Preto tieto osoby nemajú na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca a teda v súvislosti s výkonom týchto funkcií nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Obec ich z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ktorý vedie Sociálna poisťovňa, a z vyplatenej odmeny ani neodvádza poistné na sociálne poistenie.

Uvedené osoby ani obce nemajú voči Sociálnej poisťovni ani žiadne oznamovacie povinnosti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-clenovia-volebnych-komisii-neplatia-z-odmeny-za-pracu-v-komisii-socialne-odvody/48411s68287c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov