Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Iné

NOVINKA - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Monografia Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach autorky Miriam Niklovej približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky u nás, ale aj v zahraničí. 

Časopis Manažment školy v praxi a Didaktika - rozhovory

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V tomto adventom období sa ponúka čas na zamyslenie sa, relexiu k získaným skúsenostiam z praxe, ale aj zdieľané myšlienky odborníkov, ktoré stoja za to, pripomenúť si ich v časopisoch Manažment školy v praxi aj v Didaktike. "Never, keď ti niekto...

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení je jedným z verejne dostupných dokumentov, z ktorých môže verejnosť získať rôzne informácie o činnosti organizácie i o jej hospodárení. Správa sa vypra...

28. októbra sa narodil Ľudovít Štúr

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladinír Michalička, CSc.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci, vyrastal v učiteľskej evanjelickej rodine. Základy vzdelania získal v rodnej obci pod dohľadom otca.

Kampaň Do školy na bicykli

Kategória: Aktuality Autor/i: do skolynabicykli.sk

21. septembra začína dvojtýždňová kampaň, ktorej cieľom je motivovať deti a ich rodičov, aby vyskúšali ísť do školy inak, ako autom či iným motorovým dopravným prostriedkom. 

Online prenosy z informačných seminárov pre žiadateľov z OP Ľudské zdroje

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR bude vysielať informačné semináre pre žiadateľov operačného programu Ľudské zdroje, prioritnej osi Vzdelávanieaj prostredníctvom online prenosov.

Pozvánka na konferenciu o M. R. Štefánikovi

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Odbor archívov a registratúr MV SR  v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika organizuje dvojdňovú archívno-historickú konferenciu Veľký malý muž Milan Rastislav Št...

Zrušenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z Riadenia školy Je možné aby zriaďovateľ školy, okresný úrad, zrušil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy z dôvodu, že predseda rady školy nedal hlasovať  o návrhu uznesenia na vymenovanie kandidáta na miesto riaditeľa?

Mladý záchranár - voliteľný predmet

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav s Rescue team Slovakia zaktualizoval učebné osnovy voliteľného predmetu pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Učebné osnovy sú k dispozícii na webstránke Metodického portálu ŠPÚ.

Generálna prokuratúra potvrdila postup ministerstva školstva pri registrácií organizácií SAV

Kategória: Aktuality

Generálna prokuratúra potvrdila postup ministerstva školstva pri registrácii SAV a konštatovala, že ide o registračné konanie na návrh zakladateľa, t.j. SAV. Pokiaľ by teda malo prísť k ďalšej registrácii podľa platného zákona o v.v.i., je potrebn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk