Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2017

Žiaci dostanú školské autobusy. Ministri predstavili pilotný projekt

Kategória: Aktuality

Ministerstvo dopravy, ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva plánujú spustiť pilotný projekt prevádzky školského autobusu. Ako na štvrtkovej tlačovej besede povedal minister dopravy Árpád Érsek, v pilotnej fáze by mal slúžiť na bezplatnú prep...

Akciové balíčky

Kategória: Aktuality

Ponúkame publikácie autorky Ingrid Konečnej Veverkovej - Ekonomika školy a školského zariadenia v kombinácii s publikáciami, ktoré sa venujú organizácii a manažmentu na jednotlivých stupňoch školskej sústavy - v materských školách, na základných š...

SR prijala opatrenia, aby minimalizovala segregáciu rómskych žiakov

Kategória: Aktuality

Správa reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s implementáciou opatrení v školskom zákone, ktoré SR prijala potom, čo Európska komisia začala v apríli 2015 voči Slovensku konanie pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy.

Na akých princípoch funguje duálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce je cieľom duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania funguje od školského roka 2015/16 a zamestnávateľom u...

Zmeny v uznávaní kvalifikácií ministerstvo prekonzultuje s podnikateľmi

Kategória: Aktuality

Vplyvy pripravovaných zmien v oblasti uznávania odborných kvalifikácií na podnikateľské prostredie v SR budú témou konzultácií, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) naplánovalo s profesijnými a stavovskými organizácia...

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 13. januára 2017 záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov (ďalej aj EJP 7 - 10)  od 1. 9. 2017. Na základe výsledkov experimentáln...

Office 365 je pre učiteľov a študentov dostupný zadarmo už aj na Slovensku

Kategória: Aktuality

Microsoft plní sľub a prináša bezplatnú verziu kancelárskeho balíka pre školy. Dostupná je už i na Slovensku. Najdôležitejšou podmienkou pre zapojenie sa do programu je licencia pre balík, ktorú musí vlastniť samotná škola. Okrem minimálneho veku ...

Reakcia na zavádzajúce vyjadrenie v relácii RTVS Správy a komentáre o takzvanej novej metodike sčítavania detí z chudobného prostredia

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru zavádzajúce tvrdenie, ktoré dňa 22. februára 2017 zaznelo v relácii RTVS Správy a komentáre. 

TOP 10 učebných odborov s perspektívou

Kategória: Aktuality

Rozhodovanie o štúdiu na strednej škole je prvým z vážnych rozhodnutí, ktoré budú žiakov sprevádzať v ďalšom živote. Pri pohľade na počet stredných škôl a gymnázií preto nie je ani tak dôležité vybrať si školskú lavicu, ako skôr zvoliť si úspech a...

Iniciatíva Za školské knižnice: Školské knižnice zanikajú

Kategória: Aktuality

Daniel Hevier, Gabriela Futová, Dado Nagy a ďalších viac ako 1200 signatárov podporilo Otvorený list na podporu školských knižníc adresovaný ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi a štátnemu tajomníkovi ministerstva školstva Petrovi Krajňákovi. In...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov