Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2015

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

Úrad na ochranu osobných údajov SR sa v poslednom mesiaci intenzívne zaoberal spracúvaním osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to aj v súvislosti s rastúcim záujmom verejnosti o danú problematik...

Národný projekt vyslal pedagógov do CERN-u

Kategória: Aktuality

Spolu 40 učiteľov základných škôl navštívilo Európsku organizáciu pre jadrový výskum CERN. Do najväčšieho laboratória časticovej fyziky na svete sa dostali vďaka národnému projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“. Ten si kla...

Testovanie 5-2015

Kategória: Aktuality

Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho...

Témy 9. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 9. čísle časopisu Manažment školy v praxi v rubrike Financovanie sa pozrieme na použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach. V príspevku Práca triedneho učiteľa s "problémovými" žiakmi a spolupráca s ich rodičmi na príklade konk...

Rodičia odmietajú školám odovzdať svoje rodné čísla

Kategória: Aktuality

Do konca septembra majú školy vložiť údaje žiakov a rodičov do centrálneho registra ministerstva školstva. Rodičia však posielajú poloprázdne dotazníky. Pomocou rodného čísla chce ministerstvo spárovať záznamy rodičov s údajmi škôl o ich deťoch. P...

Zmena pracoviska - adresy sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež

Kategória: Aktuality

Pracovisko sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež sa sťahuje z adresy Hanulova 5/b, Bratislava (Dúbravka) na adresu Stromová 9, Bratislava (2. poschodie budovy vedľa sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Slovensko a Nemecko budú užšie spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Užšiu spoluprácu medzi Slovenskom a Nemeckom v oblasti duálneho systému odborného vzdelávania na stredných školách deklarovali v Novom Meste nad Váhom minister školstva Juraj Draxler a štátny tajomník Spolkového Ministerstva pre vzdelávanie a výsk...

Školy majú ešte týždeň na odoslanie údajov do rezortného informačného systému

Kategória: Aktuality

Ešte sedem dní majú školy na to, aby Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR dodali údaje o žiakoch, pedagogických zamestnancoch a rodičoch. Doteraz tak urobila približne pätina škôl, pričom dáta sa úspešne po prvý krát spárovali s Regist...

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl k činnosti ŠŠI

Kategória: Aktuality

ŠŠI získavala v mesiaci jún 2015 prostredníctvom elektronicky zadaného dotazníka spätnú väzbu od riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ po vykonaní komplexnej inšpekcie v školských rokoch 2013/2014 a 2014/2015. Cieľom spätnej väzby bolo získať názory riaditeľov na...

Týždeň celoživotného učenia

Kategória: Aktuality

V dňoch od 21. do 25. septembra 2015 sa koná Týždeň celoživotného učenia. Projekt, ktorý chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Počas jedného týždňa sa uskutočnia prednášky, workshopy a diskusi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov