Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2021

COVID-19 Zmena rozhodnutia ministra z 30. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným preze...

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa podľa rozhodnutia ministra zo dňa 19. 3. 2021 uskutoční v dňoch 20. 4. 2021 – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, 21. 4. 2021 – cudzie jazyky...

ŠŠI - Ako sa ujalo individuálne vzdelávanie na prvom stupni základnej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Štátna školská inšpekcia vykonala v školskom roku 2018/2019 inšpekcie s cieľom zistiť stav dodržiavania podmienok organizácie individuálneho vzdelávania žiakov prvého stupňa a priebehu komisionálnych skúšok jeho priamym pozorovaním. Uvedené inšpek...

WEBINÁR - Povinnosti zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolného mechanizmu

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Kde je hranica medzi právom zamestnanca na ochranu jeho súkromia a právom zamestnávateľa narušiť toto súkromie? Uzávierka prihlášok na webinár je do 1. apríla 2021.  

Tlačová správa: Poznáme najinovatívnejšie školy Slovenska. Zoznámte sa s víťazmi súťaže InoŠkola 21/22

Kategória: Aktuality Autor/i: Tlačová správa, Bratislava, 23.3.2021

22. marca sa uskutočnilo online slávnostné odovzdávanie cien InoŠkola 21/22. Nultého ročníka súťaže sa zúčastnilo viac ako 50 škôl z celého Slovenska. Odborná porota spracovala množstvo informácií od učiteľov a učiteliek, ako aj takmer dve tisícky...

Deň učiteľov a Jan Amos Komenský

Kategória: Aktuality

„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“ /J. A. Komenský/

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 3/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

Charakter človeka určuje jeho osud „Prišiel som v nádeji, že som sa zmýlil v Sedgewickovi Bellovi ...  toto je však príbeh bez prekvapenia. Sedgewicka som nič nenaučil. Ale cena života sa neurčuje podľa jedného neúspechu... to ma naučili ostatní š...

Aktuálne - Didaktika č. 2/2021

Kategória: Aktuality

„Podľa Hérakleita nemôžeme vstúpiť dvakrát do tej istej rieky, v toku času sa príležitosť stráca navždy.“ Kevin Kline ako William Hundert vo filme Klub vyvolených (2002) Akú príležitosť nám ponúka mimoriadne náročná situácia súvisiaca s pandémio...

Príspevok na lyžiarsky kurz v roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania a dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

ŠIOV zverejnil informáciu pre žiadateľov o príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania za školský rok 2020/2021 a dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania na žiakov, ktorí prvýkrát vstúpili do systému duálneho vzdelávania v školsko...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk