Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa podľa rozhodnutia ministra zo dňa 19. 3. 2021 uskutoční v dňoch 20. 4. 2021 – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, 21. 4. 2021 – cudzie jazyky a 22. 4. 2021 – slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika.

V deň administrácie opravného termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov je potrebné sa riadiť podľa aktuálnych hygienicko-epidemiologických nariadení. Bližšie podmienky konania oznámi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle do 6. apríla 2021.

Miesto konania: https://www.nucem.sk/dl/4919/Miesto_konania_OT_E%C4%8C_PFI%C4%8C.pdf

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2020-2021?componentId=1700?newsId=189


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov