Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vnútorné dokumenty, smernice

VZOR - Školský poriadok materskej školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor školského poriadku materskej školy.

VZOR - Smernica o zasielaní listových zásielok N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor smernice o zasielaní listových zásielok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Pracovný poriadok pre školy bez právnej subjektivity N

Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity. 

VZOR - Pracovný poriadok pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového PP s aktualizáciami a komentármi N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového pracovného poriadku s aktualizáciami a komentármi. Školy a školské zariadenia používajú Pracovný poriad...

VZOR - Prevádzkový poriadok pre základnú školu + harmonogram upratovania N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame VZOR prevádzkového poriadku pre základnú školu + harmonogram upratovania (vytvoril Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

VZOR - Prevádzkový poriadok pre ZŠ, G, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a JŠ + harmonogram upratovania N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza editovateľný vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu, strednú športovú školu, konzervatórium, špeciálnu základnú školu, praktickú školu, odborn...

VZOR - Prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 a do 3 rokov veku dieťaťa + harmonogram upratovania N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza editovateľný vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa. Súčasťou vzoru je...

VZOR - Písomný záznam o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame Vzor Písomného záznamu o hodnotení pedagogického zamestnanca, resp. odborného zamestnanca. Vzor nie je záväzný. Hodnotenie sa uskutočňuje podĺa § 70 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogickýc...

VZOR - Vnútorný predpis - štruktúra kariérových pozícií N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Špecifických pracovných činností uvádzajúceho učiteľa. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi v chemických laboratóriách v školách N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza editovateľný vzor prevádzkového poriadku pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi v chemických laboratóriách v školách. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ