Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vnútorné dokumenty, smernice

Vzor pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového PP s aktualizáciami a komentármi N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového pracovného poriadku s aktualizáciami a komentármi. Školy a školské zariadenia používajú Pracovný poriad...

VZOR - Vnútorný mzdový predpis N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Vnútorného mzdového predpisu s evidenciou pracovného času.

VZOR - Hodnotenie pedagogického zamestnanca N

Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová , PaedDr. Martina Magová, PhD.

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor hodnotiacich hárkov k hodnoteniu pedagogických zamestnancov.

VZOR - Písomný záznam o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame Vzor Písomného záznamu o hodnotení pedagogického zamestnanca, resp. odborného zamestnanca. Vzor nie je záväzný. Hodnotenie sa uskutočňuje podĺa § 70 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogickýc...

VZOR - Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Vnútorný predpis - štruktúra kariérových pozícií N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Špecifických pracovných činností uvádzajúceho učiteľa. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Rozhodnutie vydané riaditeľom základnej školy, zriaďovateľská pôsobnosť regionálneho úradu školskej správy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame Vzor Rozhodnutia vydaného riaditeľom základnej školy, zriaďovateľská pôsobnosť regionálneho úradu školskej správy.  Vzor nie je záväzný.

VZOR - Vnútorná smernica o prekážkach v práci N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor Vnútornej smernice o prekážkach v práci. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Vnútorná smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor Vnútornej smernice o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie pre školský rok 2022/2023 N

Autor/i: redakcia

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie platné pre školský rok 2022/2023 sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.  

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ