Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Zákon č. 61/2015 Z.z. a zmeny

Zákon 61/2015 Z.z.

Schválený 12. 3. 2015 Účinný 1. 4. 2015 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 413/2021 Z.z.

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

413/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z.z.

Zákon 209/2018 Z.z.

Schválený 14. 6. 2018 Účinný 18. 7. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

209/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyhláška 202/2022 Z.z.

Schválený 3. 6. 2022 Účinný 7. 6. 2022  

202/2022 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

215/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

253/1998 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

284/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

488/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve