Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2016

Výzva - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie in...

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - metódy, formy, koncepcie, služby

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V odbornom časopise  Manažment školy v praxi sme sa v roku 2016 venovali koncepcii pragmatickej pedagogike, aktivizujúcim metódam a zážitkovému učeniu v predprimárnom vzdelávaní, potenciálu arteterapie a artefiletiky, osobnosti učiteĺa ako podpore...

V školách známky aj slovné hodnotenie

Kategória: Aktuality

Po ôsmich rokoch od poslednej reformy školstva čaká rezort ďalšia. Prvé chystané opatrenia by mali základné, stredné či vysoké školy pocítiť v roku 2018. Ministerstvo školstva sa však rozhodlo nečakať. Časť z plánov chce uskutočniť už od ďalšieho ...

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - legislatíva

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2016 nastali aj niektoré legislatívne zmeny, resp. vstúpili do platnosti napríklad zmeny týkajúce sa plnenia povinnej školskej dochádzky, smernice prevencie nadváhy a obezity, zákon o eGovernmente, alebo novelizácia zákona č. 2016/2016. Men...

Školstvo, ktoré nedokáže učiť ani učiteľov

Kategória: Aktuality

Niektorí ľudia majú pomerne zjednodušenú predstavu o fungovaní sveta a spoločnosti. Keď čelia nejakej úlohe, napr. zabezpečiť profesijný rast a celoživotné vzdelávanie pre učiteľov, tak vidia jasné riešenie. Príjme sa zákon (č. 317/2009 Z. z.), kd...

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - ekonomické témy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2016 sme sa venovali finančnej kontrole, účtovníctvu a výkazníctvu, povinnostiam mzdovej účtovníčky, základnej finančnej kontrole, správe registratúry, verejnému obstarávaniu, inventarizácii majetku, hospodáreniu s majetkom, ako aj ochrane ...

Výzva - budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kategória: Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základn...

Nedávajme deťom postupy. Naučme ich bádať

Kategória: Aktuality

Kristína Žoldošová hovorí, že naše deti nevedia nad úlohami uvažovať. Pri správnom vzdelávaní by sa to pritom mohli naučiť už v materskej škole. 

Veľa lásky, radosti a pokoja....

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Milí naši čitatelia, weboví surferi, autori, priatelia, vydavateľstvo Wolters Kluwer, redakcia časopisu Manažment školy v praxi a webového portálu www.direktor.sk vám praje krásne vianočné sviatky v kruhu najbližších.

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - psychológia a riadenie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2016 sme sa v časopise Manažment školy v praxi venovali aj psychologickým témam, napr. téme pochvaly a motivácie ako deficitnému aspektu pedagogickej praxe, nebezpečným komunikačným praktikám mládeže.  Mohli sme sa dozvedieť niečo viac o po...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov