Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2016  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2016

7. ročník grantového programu - Futbal to je hra!

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne v spolupráci s partnerom Slovenským futbalovým zväzom rozdelí sumu 60 000 eur medzi najzmysluplnejšie zámery, ktoré predložia oprávnené organizácie v mestách a obciach na celom Slovensku. Termín zaslanie projektu je do 13. mája 2016 (nadaciaslsp.sk).

Strecha pre váš nápad - Nitrianska komunitná nadácia

Kategória: Výzvy

Cieľom grantového programu je podnietiť a podporovať verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. O podporu sa môžu uchádzať  základné školy na území Nitrianskeho kraja, neformálne skupiny občanov, ktorí sú obyvatelia mesta Nitra a ktorých predkladané projekty sa bezprostredne dotýkajú verejnoprospešných aktivít realizovaných v rámci mesta Nitry. Termín do 13. 5. 2016 (nkn.sk).

Rozvojové projekty v oblasti podpory zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu pod názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2016. Žiadosť predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2016 (www.minedu.sk).

Živel – cena za environmentálnu výchovu

Kategória: Výzvy

Mimovládna nezisková organizácia Živica oslovuje s ponukou nominovať kandidátov na cenu Živel - cena za environmentálnu výchovu. Nominovať do 31. 5. 2016 môžete učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil atmosféru na škole, žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a vďaka svojim nápadom mení svet, školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať (zivica.sk).

IUVENTA hľadá manažéra pre predmetové olympiády a súťaže

Kategória: Výzvy

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výberové konanie na pozíciu projektového manažéra pre predmetové olympiády a súťaže. Životopis vo formáte Europass s motivačným listom treba zaslať do 30. 4. 2016 (iuventa.sk).

Výzva na predkladanie projektov ERAZMUS +

Kategória: Výzvy

26. apríl je druhým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Podporiť možno aktivity zamerané na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti, inklúzia rómskej mládež, podpora krátkodobých projektov Európskej dobrovoľníckej služby, aktivity zamerané na podporu nadnárodných iniciatív mládeže, zavádzania nových trendov v oblasti vzdelávania v rámci strategických partnerstiev, aktivity zamerané na tému prevencie radikalizácie mládeže a zvyšujúceho sa extrémizmu a nenávistného vyjadrovania (iuventa.sk).

Oxbridge Outreach Tour // Študuj vo svete

Kategória: Výzvy

Martin Ševeček, ktorý študuje management na University of Warwick, z občianskeho združenia Oxbridge Admissions na Oxbridge Outreach vám 15. apríla na Gymnáziu Františka Svantnera v Novej Bani porozpráva o tom, ako sa dostať na vysnívanú školu v zahraničí i o tom ako to finančne zvládnuť (prestredoskolakov.sk).

Záverečná konferencia Fondu pre mimovládne organizácie - Dá sa to

Kategória: Výzvy

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujú záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie s názvom Dá sa to. Podujatie sa uskutoční 21. apríla 2016 o 10:00 v priestoroch Refinery gallery v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na konferencii je potrebné sa prihlásiť najneskôr13. apríla (mladez.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk