Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2016

Strecha pre váš nápad - Nitrianska komunitná nadácia

Kategória: Výzvy

Cieľom grantového programu je podnietiť a podporovať verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a ...

7. ročník grantového programu - Futbal to je hra!

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne v spolupráci s partnerom Slovenským futbalovým zväzom rozdelí sumu 60 000 eur medzi najzmysluplnejšie zámery, ktoré predložia oprávnené organizácie v mestách a obciach na celom Slovensku. Termín zaslanie projektu je d...

Rozvojové projekty v oblasti podpory zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu pod názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2016. Žiadosť predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom ...

Živel – cena za environmentálnu výchovu

Kategória: Výzvy

Mimovládna nezisková organizácia Živica oslovuje s ponukou nominovať kandidátov na cenu Živel - cena za environmentálnu výchovu. Nominovať do 31. 5. 2016 môžete učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil atm...

IUVENTA hľadá manažéra pre predmetové olympiády a súťaže

Kategória: Výzvy

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výberové konanie na pozíciu projektového manažéra pre predmetové olympiády a súťaže. Životopis vo formáte Europass s motivačným listom treba zaslať do 30. 4. 2016 (iuventa.sk).

Výzva na predkladanie projektov ERAZMUS +

Kategória: Výzvy

26. apríl je druhým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Podporiť možno aktivity zamerané na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti, inklúzia rómskej mládež, podpora k...

Oxbridge Outreach Tour // Študuj vo svete

Kategória: Výzvy

Martin Ševeček, ktorý študuje management na University of Warwick, z občianskeho združenia Oxbridge Admissions na Oxbridge Outreach vám 15. apríla na Gymnáziu Františka Svantnera v Novej Bani porozpráva o tom, ako sa dostať na vysnívanú školu v za...

Záverečná konferencia Fondu pre mimovládne organizácie - Dá sa to

Kategória: Výzvy

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujú záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie s názvom Dá sa to. Podujatie sa uskutoční 21. apríla 2016 o 10:00 v prie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev