Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Legislatíva

Hlavná stránka Právne predpisy

305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA;ŠTÁTNA SPRÁVA. VEREJNÁ SPRÁVA;TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ;VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;ARCHÍVNICTVO;Elektronický podpis;Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy;Právomoc a príslušnosť správnych orgánov.;Azyl. Utečenci. Právne postavenie utečencov;Právne postavenie cudzincov;Pracovný pomer. Služobný pomer. Jeho vznik a obsah;Orgány štátnej finančnej (úrady) správy. Daňové orgány. Správa daní;Elektronická pošta. Elektronické prostriedky;Rozvoj informačných systémov;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk