Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

NARIADENIA VLÁDY

Nariadenie vlády 468/2021 Z.z.

Schválený 8. 12. 2021 Účinný 10. 12. 2021  

468/2021 Z.z. , ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády 268/2021 Z.z.

Schválený 7. 7. 2021 Účinný 9. 7. 2021 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

268/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z.z.

Nariadenie vlády 201/2019 Z.z.

Schválený 3. 7. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 8. 2. 2022  

201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Nariadenie vlády 200/2019 Z.z.

Schválený 3. 7. 2019 Účinný 1. 8. 2019 Novelizovaný: 15. 8. 2023  

200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Nariadenie vlády 195/2020 Z.z.

Schválený 15. 7. 2020 Účinný 21. 7. 2020 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

195/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Nariadenie vlády 630/2008 Z.z.

Schválený 10. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

630/2008 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Nariadenie vlády 668/2004 Z.z.

Schválený 1. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Nariadenie vlády 341/2004 Z.z.

Schválený 19. 5. 2004 Účinný 1. 6. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

341/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Nariadenie vlády 388/2018 Z.z.

Schválený 12. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 2. 7. 2022 Zrušený: 1. 7. 2022  

388/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Nariadenie vlády 422/2009 Z.z.

Schválený 7. 10. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2013 Zrušený: 1. 9. 2019  

ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Nariadenie vlády 341/2009 Z.z.

Schválený 19. 8. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 15. 8. 2014 Zrušený: 1. 8. 2017  

o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

215/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

253/1998 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

284/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve