Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2019  

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2019

Týždeň vedy a techniky na Slovensku - výtvarná a fotografická súťaž

Kategória: Výzvy Autor: cvtisr.sk

Pošlite výkresy alebo fotografie do súťaže, ktorá sa už tradične spája s Týždňom vedy a techniky na Slovensku.  Uzávierka: 4. október 2019 (cvtisr.sk).

MŠVVaŠ SR v spolupráci s Iuventou - Hlas mladých

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu pre registrované organizácie v programe Hlas mladých na roky 2018 - 2020 na predkladanie žiadosti na prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu. Uzávierka žiadosti: do 16. októbra 2019 (www.minedu.sk).

Svet Plastelíny - výzva

Kategória: Výzvy Autor: Svet Plastelíny

Organizácia Svet Platelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory. Uzávierka je 29. 11. 2019 (svetplasteliny.sk).

Nadácia Orange - E-Školy pre budúcnosť 2019/2020

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaorange.sk

Nadácia Ogange vyhlasuje pre základné školy, stredné školy a neziskové organizácie grantový program e-Školy pre budúcnosť. Uzávierka programu: 9. október 2019 (https://www.nadaciaorange.sk/sk).

Poisťovňa Kooperatíva a Nadácia pre deti Slovenska - Športujem rád a bezpečne

Kategória: Výzvy Autor: nds.sk

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska realizujú program Športujem rád a bezpečne, ktorý podporuje projekty zamerané na prevenciu úrazov pri športe a motiváciu detí k pravidelnému pohybu. O podporu do výšky 2 500 eur sa môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska. Uzávierka: 7. október 2019 (www.nds.sk).

Nadácia SPP - O krok vpred

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaspp.sk

Nadácia SPP podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých. Uzávierka: 4. október 2019 (nadaciaspp.sk).

Nadácia ZSE - Výnimočné školy

Kategória: Výzvy Autor: nadaciazse.sk

Nadácia ZSE otvára nový grantový program Výnimočné školy, ktorý podporí učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom na celom Slovensku. Uzávierka: 10. október 2019 (www.nadaciazse.sk).

MŠVVaŠ SR - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 28.  október 2019 (minedu.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Budúcnosť s autizmom

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen

Nadácia Volkswagen Slovakia prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Uzávierka: 30. september 2019 (www.nadacia-volkswagen.sk/).

MŠVVaŠ SR - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 15. októbra 2019 (www.minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 30. september 2019 (www.minedu.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vianočný projekt 2019

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen

Nadácia Volkswagen Slovakia pripravuje pre deti z centier pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) výherný projekt, ktorého cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny život.  Deti z centier pre deti a rodiny vlastnoručne vytvárajú súťažné diela a v období Vianoc bývajú súťažné modely vyhodnotené a víťazi odmení peknými cenami. Uzávierka: 30. september 2019 (nadacia-volkswagen.sk).

Aj tento rok môžu žiaci súťažiť o výsadbu zelene vďaka ankete Strom roka

Kategória: Výzvy Autor: ekopolis.sk

Celoslovenská anketa Strom roka 2019, ktorá sa koná už po 17. krát, nepomáha len stromom a ich ošetreniu, ale vďaka nej si môžu školy spríjemniť svoje školské areály.

Nadácia Kia Motors Slovakia - Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Kategória: Výzvy Autor: nadaciakia.sk

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania v Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže, konkrétne na nákup vzdelávacieho softvéru SmartBooks. Uzávierka: 17. september 2019 (www.nadaciakia.sk).

Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA - Búrame bariéry

Kategória: Výzvy Autor: nadaciazse.sk

Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA vyhlasuje 3. ročník grantového programu Búrame bariéry. Uzávierka: 15. september 2019 (nadaciazse.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk