Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2024

Celoštátna súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma 2024

Kategória: Výzvy

Romano kher – Rómsky dom organizuje celoštátnu súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma 2024 pre žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a detí v detských domovoch.

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“

Kategória: Výzvy

Dňa 26. apríla 2024 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“, ktorá si kladie za cieľ zviditeľniť tvorivé aktivity pedagógov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Zvyšovanie kapacít základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít základných škôl". Cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacit...

Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl". Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudov...

Výzva - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl". Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Zvýšenie kapacít materských škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR informuje o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít materských škôl". Cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné mo...

Nadácia Pontis – Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis - Školy na zelenú

Kategória: Výzvy

Nadačný fond dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis otvára druhý ročník grantového programu Školy na zelenú. Uzávierka: 9. 2.2024 do 13:00 h. (nadaciapontis.sk).

Enviro súťaž ATLAS - Nadácia VÚB (3. 2.)

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB hľadá tých, ktorí namiesto popierania klimatických zmien podopierajú prírodu. V prípade prihlásenia svojho projektu môžete získať envirocenu ATLAS a grant v hodnote 10 000 €. Najinšpiratívnejší projekt môže získať Špeciálnu cenu poroty...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev