Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2019  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Január 2019

Nadácia Pontis - Generácia 3.0

Kategória: Výzvy

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2019. Cieľom programu je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do čo najviac škôl. Prihlasovanie projektov do programu do 15. február 2019 (generacia30.sk).

Grantový program - REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

Kategória: Výzvy Autor: revia.sk

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia vyhlasuje 1. kolo grantového programu. Projekt musí byť realizovaný v malokarpatskom regióne, kde REVIA pôsobí. Uzávierka 1.kola: 28. februára (revia.sk).

Stredoškoláci do sveta ‒ Tatrabanka

Kategória: Výzvy

Grantový program podporí vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, či podujatí. Ide hlavne o vzdelanie v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých školách. Uzávierka: 15. marec 2019 (www.nadaciatatrabanky.sk).

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality

Kategória: Výzvy

Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo 14. januára 2019 bola per rollam schválená Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019. Termín je do 4. marca 2019 (www.minv.sk).

MŠVVaŠ SR - Komunita mladých

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Aktivity by mali byť zamerané na implementáciu opatrení, ktoré sa opierajú o predchádzajúcu analýzu stavu a potrieb mládeže, a to aj prostredníctvom podpory mikroprojektov na miestnej úrovni. Termín doručenia žiadosti: do 18. februára 2019 (minedu.sk).

Grantový program Zamestnanecké granty - VÚB

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Uzávierka: do 15. februára 2019 do 24:00 hod. (nadaciavub.sk).

Grantový program Gesto pre mesto - Raiffeisen banka

Kategória: Výzvy

Grantový program Gesto pre mesto podporí projekty, ktoré sú prospešné svojmu okoliu a poslúžia na zlepšenie života nás všetkých. Prvá časť programu je zameraná na projekty slúžiace na  skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia. Uzávierka je 15. februára 2019 (gestopremesto.sk). 

Nadácia Ekopolis - súťaž PRE VODU

Kategória: Výzvy Autor: ekopolis.sk

Do 3. februára 2019 môžu samosprávy, združenia či firmy nominovať konkrétnu situáciu/problém, ktorý sa týka zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Následne si z nich študenti a mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov budú môcť vybrať tému pre vypracovanie súťažného návrhu, alebo môžu súťažiť s vlastnou súťažnou prácou. 

Bezpečne v komunite, bezpečne doma 2019

Kategória: Výzvy Autor: codetipotrebuju.sk

Poisťovňa KOOPERATIVA vyhlasuje 4. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Uzávierka prijímania žiadostí je do 31. 1. 2019 (codetipotrebuju.sk).

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2019

Kategória: Výzvy

Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Udeľuje sa  mladým ľuďom, ktorí sa zapojili do projektov určených na podporu porozumenia medzi obyvateľmi rôznych európskych krajín. Uzávierka je 29. január 2019.

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kategória: Výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Dátum uzavretia: 1. 03. 2019 (partnerskadohoda.gov.sk).

Grantový program Tu žijeme a pomáhame - Karpatská nadácia

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Program podporí komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia , športové a kultúrne podujatia a dobrovoľníctvo, pričom v centre pozornostit týchto aktivít by mali byť deti a mládež. Uzávierka je 10. 2. 2019 (karpatskanadacia.sk).

V základnej škole úspešnejší II

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší II.  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 17. 1. 2019 (minedu.sk).

Zelený vzdelávací fond

Kategória: Výzvy

SAŽP oznamuje, že v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu možno od 15. 10. 2018 podávať žiadosti o podporu projektových zámerov. Termín predkladania žiadostí je stanovený do 15. 1. 2019 vrátane (zelenyvzdelavacifond.sk).

Výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kategória: Výzvy Autor: mpsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola  – 8. 1. 2019 (mpsr.sk).

Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 31.01.2019 (minedu.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk