Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2013

4/2013

Strategické riadenie školy

Ing. Marián Valent, PhD.

Nová legislatíva so sebou prináša čoraz viac autonómie pre školy. Tá je vnímaná zo strany väčšej slobody pozitívne, avšak z druhej strany – zo strany zodpovednosti, až tak pozitívne vnímaná nie je....

Manažérske zručnosti vedúcich pracovníkov

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Editorial

Problematika kvalitného riadenia akýchkoľvek ustanovizní, podnikov, firiem, škôl predstavuje v dnešnej dobe čoraz aktuálnejšiu tému. Ak chce organizačná jednotka prosperovať efektívne, musí na vedú...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk