Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hygiena a zdravotníctvo

Programy podpory zdravia na pracovisku

Starostlivosť o zdravie zamestnancov v súčasnej dobe riešia organizácie, ktoré chcú mať pod kontrolou náklady a produktivitu práce. Stres, psychické problémy a zvyšujúci sa priemerný vek zamestnancov, zvyšuje aj riziko civilizačných ochorení. Ak o...

Nedostatky školských jedální, zistenia pri hygienických kontrolách

V decembri 2012 sa uskutočnila v školských jedálňach materských, základných a stredných škôl mimoriadna kontrola hygieny, realizovaná pracovníkmi oddelenia hygieny detí a mládeže všetkých regionálnych referátov Úradu verejného zdravotníctva (ďalej...

Výsledky mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru

V súvislosti s plnením úloh „Programového vyhlásenia vlády SR“ v zmysle zefektívnenia cieleného štátneho zdravotného dozoru pre vytvorenie predpokladov na zlepšenie životných podmienok detí a mládeže, vykonali pracovníci odborov hygieny detí a mlá...

Zameranie štátneho zdravotného dozoru

Výkon štátneho zdravotného dozoru vyplýva zamestnancom úradu verejného zdravotníctva a zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ni...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály