Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Triedny učiteľ

Práca triedneho učiteľa s "problémovými žiakmi" a spolupráca s ich rodičmi

Dátum: Autor/i: PaedDr. Svetlana Tokárová Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 9/2015 Ročník: 2015

V príspevku sa venujeme práci triedneho učiteľa s problémovými žiakmi a vytváraniu spolupracujúceho prostredia s rodičmi týchto žiakov. Opíšeme si situácie, ktoré si vyžiadajú zásah riaditeľa školy. Definujeme metódy a formy práce s triednou skupinou a na príklade konkrétnych aktivít poukážeme na možnosti stmeľovania tímu v triede rovesníkov.

Príspevky v diskusii: 0

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (2.)15.12.2014

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

V pokračovaní článku o triednom učiteľovi sa venujeme štyrom jeho činnostiam, ktoré definuje zákon o pedagogických zamestnancoch. Ide o rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi žiakmi, žiakmi a všetkými zamestnancami školy, o spoluprácu so zákonným zástupcom a najmä o manažérsku rovinu práce triedneho učiteľa − o spoluprácu s ostatnými učiteľmi triedy a pedagogické poradenstvo. V článku vnímame rozdiel medzi triednym učiteľom 1. stupňa základnej školy a triednymi učiteľmi na 2. stupni, resp. na strednej školy. Zatiaľ čo na 1. stupni ide zároveň o jediného učiteľa, s ktorým sa žiaci stretávajú (až na niektoré predmety, ktoré učia iní učitelia), na vyššom stupni je triedny učiteľ už len jedným z mnohých učiteľov, s ktorými sa žiak stretáva (na 2. stupni, aj na strednej škole môže ísť o 12 až 15 učiteľov v ročníku).

Príspevky v diskusii: 0

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 12/2014 Ročník: 2014

Triedny učiteľ je pozícia, ktorá je prítomná na všetkých typoch škôl. Môže ju zastávať ktorýkoľvek učiteľ z učiteľského zboru. V článku sa venujeme stručnému predstaveniu uvedenej špecializovanej pozície v školách, najskôr z pohľadu právnych predpisov a uvedieme aj funkcie a činnosti, ktoré sú pre túto pozíciu typické. V pokračovaní článku spracujeme niektoré z manažérskych úloh triedneho učiteľa, ktoré nie sú až tak frekventované a nielen triedni učitelia im nevenujú dostatočne veľkú pozornosť.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk