Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Učebné štýly žiakov

Učebné štýly žiakov (1.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Učebné štýly patria k dôležitým aspektom edukácie. Problematika štýlov je oblasťou, ktorá sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia. Učenie sa podľa prevahy či uprednostňovania zmyslového vnímania poznali učitelia pred mnohými desaťročiami. Pozorovali, že niektorí žiaci sú pri učení hĺbavejší, iným stačí zbežný pohľad na informácie. V školách sa začalo zdôrazňovať učenie žiakov tak, aby to vyhovovalo ich potrebám. V príspevku sa venujeme tým skupinám učebných štýlov, ktoré sú učiteľom blízke a v praxi aj využívané.

Príspevky v diskusii: 0

Učebné štýly žiakov stredných škôl (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Simoneta Sámelová, PhD. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 11/2016 Ročník: 2016

Učiteľ vo výchovno-vzdelávacom procese predstavuje najvýznamnejší zdroj pomoci a usmerňovania žiakov. Dobrému učiteľovi nepostačuje len diplom, ktorý ho oprávňuje učiť v škole. Učiteľ, ktorý berie svoju prácu ako poslanie, by sa mal neustále zdokonaľovať vo svojom pedagogickom majstrovstve absolvovaním aktivít v rámci celoživotného vzdelávania, ktoré sú zamerané na získavanie poznatkov a zručností vedúcich k zefektívneniu vyučovacieho procesu.

Príspevky v diskusii: 0

Učebné štýly žiakov stredných škôl (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Simoneta Sámelová, PhD. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

K individuálnej osobitosti jednotlivca patria aj jeho vlastné postupy pri učení. Štýly učenia žiakov patria k významným faktorom, ktoré ovplyvňujú výsledok procesu vyučovania. Vďaka ich poznaniu môže učiteľ v rámci vyučovacieho procesu voliť také metódy, ktoré podporia jeho efektívnosť, pričom je dôležité, aby učiteľ vedel modifikovať jednotlivé metódy vo vyučovaní a prispôsobiť ich tak individuálnym potrebám žiakov.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk