Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Evidencia

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (2.)

Manažmentu škôl a školských zariadení sme v prvej časti článku poskytli základné informácie o novele zákona o archívoch a registratúrach, o zásadách vedenia registratúry, o právach a povinnostiach, ktoré majú ako pôvodcovia registratúry. V pokračo...

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (1.)

V minulosti sme sa venovali povinnostiam školy/školského zariadenia ako pôvodcu registratúry, zabezpečiť správu registratúry a stanoviť zásady vedenia registratúry. Aktuálne upriamime pozornosť na novelu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a regi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály