Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Evidencia

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (2.)

Manažmentu škôl a školských zariadení sme v prvej časti článku poskytli základné informácie o novele zákona o archívoch a registratúrach, o zásadách vedenia registratúry, o právach a povinnostiach, ktoré majú ako pôvodcovia registratúry. V pokračovaní článku chceme upozorniť na povinnosti vyplývajúce z novej vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci, o tvorbe spisu a pomôcť riaditeľom škôl a školských zariadení s tvorbou registratúrneho poriadku.

Príspevky v diskusii: 0

Správa registratúry v školách a školských zariadeniach (1.)

V minulosti sme sa venovali povinnostiam školy/školského zariadenia ako pôvodcu registratúry, zabezpečiť správu registratúry a stanoviť zásady vedenia registratúry. Aktuálne upriamime pozornosť na novelu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a na novú vykonávajúcu vyhlášku k tomuto zákonu.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk