Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Diagnostika

Psychologické aspekty vplyvu inteligencie a testovania žiakov na školský výkon

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Školský psychológ Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

Do popredia záujmu psychologických a pedagogických pracovníkov sa v súčasnosti dostávajú otázky efektívnosti vyučovacieho procesu. Školský výkon býva významne ovplyvňovaný výškou žiakovej inteligencie a osobnostnými vlastnosťami. Preto aj vznik prvých testových hodnôt kvality osobnosti vzišiel zo školského prostredia. Pri skúmaní profesionálneho vývinu osobnosti neunikne skutočnosť, že ľudské výkony sú už od ranného detstva pomerne pravidelne hodnotené, testované a kvantifikované. Tieto formy hodnotenia výkonu nie sú ničím irelevantným, ale sú často kľúčovým momentom rozhodujúcim o ich ďalšom osude. Preto sa treba tejto problematike venovať a učiť žiakov zvládať tento typ záťaže, ktorá ich bude sprevádzať nielen v školských laviciach, ale aj v prípade pracovného umiestnenia, či ďalšej životnej pregradácie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk