Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Možnosti utváření pozitivního vztahu žáku k četbě

Možnosti utváření pozitivního vztahu žáku k četbě (2.)

V tomto díle jsou představeny projekty rozvíjení čtenářství ve školní praxi. Začneme s představením projektu zaměřeného na mladší školní věk, poté zaměříme pozornost na žáky v prvních třídách a naposledy bude věnována pozornost projektům pro žáky ...

Možnosti utváření pozitivního vztahu žáku k četbě (1.)

V rámci připravovaného „seriálu“ představíme učitelům tři základní projekty k utváření pozitivních postojů k četbě, které mohou využít pro různé věkové skupiny. Mohou obsah projektů modifikovat dle potřeb a možností skupiny žáků, s nimiž pracují. ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály