Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania

Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania 2.

Článok je pokračovaním témy rozmanitého chápania inkluzívneho vzdelávania. Zameriava sa na rozmanité chápania pojmu inklúzia v snahe priniesť do inkluzívnej pedagogiky a psychológie nový diskurz v prepojení na pojmy, ako je demokracia, participáci...

Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania (1.)

Článok poskytuje úvodnú diskurz o nových rozmeroch inkluzívneho vzdelávania optikou humanistickej psychológie. Zameriava sa na rozmanité chápania tohto pojmu v snahe priniesť do inkluzívnej pedagogiky a psychológie nový diskurz v prepojení na pojm...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály