Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy (2.)

V druhej časti príspevku sa venujeme formálnemu hodnoteniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „Správy“) v procese schvaľovania zriaďovateľom. V hodnotení aplikujeme všeo...

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školách (1.)

V prvej časti príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu predkladanej problematiky, poukázaniu na dôležitosť Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení z pohľadu kľúčového dokumentu školy a...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály