Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Kontrola Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

V druhej časti príspevku sa venujeme formálnemu hodnoteniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „Správy“) v procese schvaľovania zriaďovateľom. V hodnotení aplikujeme všeobecne platné pravidlá, ktoré sa využívajú pri formálnej úprave záverečných a kvalifikačných prác. Zároveň využívame skúsenosti z riadiaco-metodickej praxe a administratívnej činnosti okresného úradu v sídle kraja. Dôležité je uvedomiť si vzájomnú podmienenosť obsahovej a formálnej stránky Správy v kontexte dokumentu.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školách (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Rubrika: Kontrola Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

V prvej časti príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu predkladanej problematiky, poukázaniu na dôležitosť Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení z pohľadu kľúčového dokumentu školy a definovaniu z pohľadu pôvodu dokumentu. Jadro príspevku tvorí obsahové hodnotenie na základe legislatívne vymedzených metodických odporúčaní ministerstva školstva SR. Cieľom nie je navodiť uniformitu v spracovaní Správ, ale vzbudiť záujem o špecifiká škôl, ktoré zvyšujú pozornosť odbornej pedagogickej aj laickej verejnosti o život školy. Kvalitne spracovaná Správa ešte nie je zárukou jej úspechu. Ten je podmienený primeranou prezentáciou na verejnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk