Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Šikanovanie a kyberšikanovanie

Šikanovanie a kyberšikanovanie (2.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 6/2014 Ročník: 2014

Príspevok analyzuje problematiku šikanovania a kyberšikanovania ako závažného sociálno-patologického javu. Zároveň približuje nové formy kyberšikanovania. Osobitnú pozornosť venuje ich prevencii v školskom prostredí.

Príspevky v diskusii: 0

Kyberšikana

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Tothová Šimčáková Rubrika: Upozorňujeme Vydanie: 10/2013 Ročník: 2013

Moderné technológie sú výborní pomocníci, no často sa stretávame s ich nevhodným využívaním. Odvrátenou tvárou moderných technológií je aj kyberšikana. Práve tejto oblasti sa vo svojej ďalšej fáze celoročnej informačno-osvetovej kampane e-deti venuje aj Orange. Prostredníctvom rôznych aktivít bude aj naďalej jednoducho a jasne informovať nielen deti, ale aj rodičov a pedagógov o nástrahách, ktoré sú spojené s nevhodným používaním mobilov, internetu či televízie.

Príspevky v diskusii: 0

Šikanovanie a kyberškanovanie (1.)

Príspevok analyzuje problematiku šikanovania a kyberšikanovania ako závažného sociálno-patologického javu. Zároveň približuje nové formy kyberšikanovania, pričom osobitnú pozornosť venuje ich prevencii v školskom prostredí.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk