Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Prípadová štúdia

Prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania - mládež zo sociálne vylúčenej komunity

Dátum: Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová , Bc. Kristián Berecz Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

Príspevok sa venuje práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rozoberáme vhodné motivačné nástroje využiteľné pre prácu so žiakmi z vylúčených komunít s víziou ich motivácie pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Poukážeme na možnosti prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania, ich vzájomnú nadväznosť. Opíšeme konkrétny príklad z praxe pri zakladaní občianskeho združenia ako nástroja udržania mladých ľudí v školskom prostredí. Venujeme sa aj ďalším podporným mechanizmom umožňujúcim zotrvať v procese výchovy a vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk