Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Školský psychológ

Metódy a techniky v práci školského psychológa

V príspevku sa venujeme najčastejšie používaným metódam a technikám v práci školského psychológa. Opíšeme pozorovanie ako najprirodzenejšiu metódu poznávania vzťahov medzi žiakmi v triede z hľadiska priestoru, predmetu, procesu a štruktúry pozorov...

Leadership ako moderná psychologická koncepcia vedenia ľudí

Vodcovstvo (leadership) je fenomén, ktorému sa z rôznych uhlov pohľadu venujú výskumní pracovníci s rôznym odborným zameraním. V spoločenských vedách ide najmä o oblasť psychológie, politológie, sociológie, či manažmentu. Potreba kvalitného riaden...

Psychológ ako odborný zamestnanec školy

V príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu pozície školského psychológa ako odborného zamestnanca školy. Pozreli sme sa na východiská pre jeho činnosť. Opísali sme dôležitosť poznania a porozumenia jedinečnosti osobnosti žiaka a spolupráce ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály