Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach SR (1.)

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach (1.) T

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzde...

Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy v ZŠ

Správa Štátnej školskej inšpekcie (ďalej „ŠŠI“) o Stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole (ďalej „ZŠ“) poskytuje verejnosti a najmä pedagogickým zamestnancom ZŠ komplexné informácie o výsl...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály