Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach SR (1.)

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach (1.) T

Dátum: Autor/i: Mgr. Jarmila Braunová Rubrika: Štatistika Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR v školskom roku 2012/2013 (ďalej len „správa“) ministrovi školstva k 30. novembru 2013.

Príspevky v diskusii: 0

Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy v ZŠ

Dátum: Autor/i: PaedDr. Beáta Kozelová Rubrika: Štatistika Vydanie: 7/2013 Ročník: 2013

Správa Štátnej školskej inšpekcie (ďalej „ŠŠI“) o Stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole (ďalej „ZŠ“) poskytuje verejnosti a najmä pedagogickým zamestnancom ZŠ komplexné informácie o výsledkoch školskej inšpekcie, o zistených pozitívach a nedostatkoch so zámerom pozitívne vplývať na kvalitatívne zlepšenie procesu výchovy a vzdelávania a efektívnejšiu riadiacu prácu školských manažmentov.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk