Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Analýza Najvyššieho kontrolného úradu k odbornosti vyučovania informatiky

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Najvyšší kontrolný úrad SR, ako národná autorita pre externú kontrolu, dlhodobo považuje kvalitné vzdelávanie za kľúčovú prioritu. V súčasnosti pripravuje kontrolu zameranú na odhalenie príčin rozdielov v údajoch o množstve odborne odučených hodín, ktoré poskytli Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže a Štátna školská inšpekcia.

Kontrola by mala objasniť, prečo dáta získané priamo z terénu inšpektorami školskej inšpekcie naznačujú nižšiu odbornosť vyučovania v porovnaní s číslami, ktoré uvádza ministerstvo. Jedným z cieľov kontroly bude aj predloženie návrhov riešení na minimalizáciu nesprávneho reportovania.

Analytická informácia 1/2024

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nku.gov.sk/-/viac-ako-polovica-hodin-informatiky-je-zrejme-na-zakladnych-skolach-oducena-neodborne

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov