Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2018

Metodická informácia pre odborných zamestnancov poradenských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

V aktualizovanom vydaní nájdete zapracované požiadavky poradenských zariadení, ako aj implementované novšie psychologické, špeciálnopedagogické a pedagogické poznatky a skúseností z diagnostického, poradenského a výchovno-vzdelávacieho procesu.

Nemocenské dávky budú vyššie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V roku 2019 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 59,9672 eura na 62,7288 eura.

Týždeň celoživotného učenia

Kategória: Aktuality

V dňoch od 26. novembra do 2. decembra 2018 sa na Slovensku koná Týždeň celoživotného učenia. Cieľom podujatia je upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku.

Rebríčky základných a stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: ineko.sk

Rebríčky škôl  komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.

Rezort školstva predloží novelu upravujúcu odoberanie vysokoškolských titulov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR SR predloží  do medzirezortného pripomienkového konania novelu vysokoškolského zákona, ktorá bude upravovať odoberanie neoprávnene získaných vysokoškolských titulov. 

Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku na určenie dôchodkového veku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripravila poistencom kalkulačku na určenie dôchodkového veku pre tých, ktorí dosiahnu dôchodkový vek po 31. decembri 2018, pre ročníky 1957 až 1960.

Testovanie 5-2018

Kategória: Aktuality

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).

Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky 5-ročné deti

Kategória: Aktuality

Predstavitelia vlády SR sa na dnešnom rokovaní dohodli na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020. 

Možnosti zapojenia stredoškolských učiteľov fyziky do CERN v roku 2019

Kategória: Aktuality

CERN ponúka dva 2-týždenné medzinárodné programy pre učiteľov: Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov The International High School Teacher (HST) Programme  a Medzinárodný program Týždne učiteľov the International Teacher Weeks (ITW) Programme.

MŠVVaŠ SR hľadá odborných hodnotiteľov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF za účelom hodnotenia národných a dopytovo-orientovaných projektov. Termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola je 30. 11. 2018.

Nežná revolúcia

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Adam Bielesz

Rozohnaním ohlásenej študentskej demonštrácie zo dňa 17. novembra 1989 v Prahe sa v bývalom Československu začal proces známy ako Nežná revolúcia. Spomeňme v súvislosti s Nežnou revolúciou niekoľko zaujímavých momentov.

Školy overovali vedomosti žiakov v e-testovaniach

Kategória: Aktuality

550 základných a stredných škôl otestovalo od začiatku školského roka 2018/2019 svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické testovanie zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Beseda o cenzúre, ideológii a slobode slova k Novembru 89

Kategória: Aktuality

(Bratislava, 19.11.2018)  - Fakulta masmédií PEVŠ otvára výstavu "Pred 89" - ako sa žilo a nežilo pred rokom 1989 a prečo nastala zmena? Čo znamenala cenzúra, ideológia a čo znamenala sloboda slova? Touto výstavou  odštartuje séria akcií a pripomienok, ktoré sa týkajú 17. novembra 1989.

Školské výlety a exkurzie - sprievodca

Kategória: Aktuality

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku vzdelávacích programov v múzeách, galériách, ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učiteľov osvedčenými organizačnými skúsenosťami s jednotlivými druhmi programov, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré uľahčia prepojenie oddychovej a vzdelávacej stránky školou organizovaných podujatí.

Noc divadiel 2018

Kategória: Aktuality Autor/i: nocdivadiel.sk

Noc divadiel otvorí brány divadiel, kultúrnych centier a umeleckých škôl na Slovensku 17. novembra. Ponúkne výnimočné predstavenia, stretnutia s obľúbenými hercami a herečkami či iné netradičné zážitky. Tohtoročná Noc divadiel sa nesie v znamení česko-slovenskej spolupráce.

Základné školy môžu opäť získať príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší II.  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 17. 1. 2019 (minedu.sk).

Rezort školstva vyhlásil novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 - 31.01.2019 (minedu.sk).

V Brezne ožíva storočný ovocný sad

Kategória: Aktuality

Obyvateľom Brezna v spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov sa vďaka grantovému programu Zelené oázy podarilo obnoviť verejnosťou obľúbený ovocný sad Banisko. Snaha a zapojenie občanov boli ocenené a nadácia Ekopolis so Slovnaftom vyhlásili projekt v Brezne za najlepší v 12. ročníku celoslovenského grantového programu. O podporu z grantového programu Zelené oázy požiadalo v uplynulom ročníku 189 žiadateľov, z nich 107 postúpilo do druhého kola.  

E-Testovanie 5-2018

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

NUCEM zverejnil testy, ktoré možno využiť na prípravu žiakov na Testovanie 5-2018.

Dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1957 bude 62 rokov a 6 mesiacov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje, že 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk