Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2015

Celoslovenský seminár - AKO HRAVO ČÍTAŤ

Kategória: Aktuality

Nezisková organizácia OSMIJANKO Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava, Mestská knižnica Piešťany pozývajú na celoslovenský seminár spojený s praktickými lekciami tvorivej práce s literárnym textom AKO HRAVO ČÍTAŤ. Seminár sa uskutočn...

18. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem v Bratislave - 2015

Kategória: Aktuality

V dňoch 05. - 06. novembra 2015, v priestoroch Incheby v Bratislave sa bude konať 18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorej organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Začiatok veľtrhu pre verejnosť je o 14:00 hod. 

OZPŠaV na Slovensku víta každú iniciatívu, ktorá zabezpečí navýšenie objemu financií pre školstvo

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku víta každú iniciatívu, ktorá zabezpečí navýšenie objemu finančných prostriedkov pre školstvo, a to najmä na platy zamestnancov a materiálne zabezpečenie škôl.

Dotazník monitorovania využívania a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov – DRUHÁ FÁZA

Kategória: Aktuality

ŠPÚ v rámci zisťovania stavu využívania učebníc so schvaľovacou doložkou od roku 2008 žiada v druhej fáze prieskumu o vyplnenie dotazníka. Sú tu zaradené učebnice, ku ktorým sa nebolo možné vyjadrovať v prvej fáze prieskumu. Cieľom prieskumu je zh...

Témy 10. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 10. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa bližšie pozrieme na vyhlášku o stredných školách. Porovnáme príjmy a výdavky VÚC na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií. Venujeme sa aj psychologickému pohľadu na inovačné a riadiace trendy ...

Vo Vysokých Tatrách diskutovali riaditelia škôl

Kategória: Aktuality

S viac ako 300 riaditeľmi základných škôl sa stretol minister školstva Juraj Draxler počas celoslovenského zasadania Združenia základných škôl Slovenska. V takmer dvojhodinovej diskusii sa venovali dôležitým problémom školstva, vzdelávania a ich m...

Učiteľské testovanie v e-Teste žiakom skráti napätie z čakania na výsledok testu

Kategória: Aktuality

Učitelia a žiaci môžu vďaka projektu E-test využívať desiatky testov a tisícky úloh v novom elektronickom prostredí e-Test. Systém zjednoduší učiteľom získavanie spätnej väzby o vedomostiach a zručnostiach žiakov, odbremení ich od opravovania píso...

Rezort školstva spustil modernejší spôsob objednávania učebníc

Kategória: Aktuality

Krajšiu grafiku, menej papierovania pre učiteľov, aj prehľadnejšiu distribúciu učebníc do škôl – to všetko prinesie nový edičný portál. Už v týchto dňoch, až do 31. októbra 2015, prebieha prostredníctvom neho objednávanie reedícií učebníc pre škol...

Konferencia Škola pre každého - škola na každý deň

Kategória: Aktuality

15. októbra sa pedagógovia Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade podelili s vyše 60 riaditeľmi škôl v rámci celého Slovenska so systémom a skúsenosťami, ktoré získali počas 5 rokov pri experimentálnom overovení projektu Škola pre každého - škol...

Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom vy...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk