Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - December 2022

Výzva MŠVVaŠ SR - Učitelia pre 21. storočie

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje 2. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“ na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie. Uzávierka 2. kola výzvy je 16. 1. 2023 o 23:59:59 hod. ...

Ministerstvo kultúry SR - Kultúra znevýhodnených skupín (12. 12.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a to aj na kultúrne akt...

Nadácia VSE - Za zdravý a čistý kraj (6. 1.)

Kategória: Výzvy

Nadácia VSE otvára grantové programy, aby podporila rozvoj regiónu východného Slovenska a prispela k zlepšovaniu života jeho obyvateľov a komunít. Grantový program je zameraný na projekty, ktoré prinesú konkrétne riešenia vzniknutých ekologických ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev