Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - November 2021

PROJEKT: Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania...

Kategória: Mediácia Autor/i: PhDr. Denisa Morongová

..a ďalších sociálno-patologických javov Na začiatku projektu bola myšlienka podporiť školy a dať im príležitosť zapojiť sa do prevencie a zdravšieho prostredia. Myšlienka občianskeho združenia Ave Prosperita sa pretavila do plánu, plán do projekt...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk