Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2018

SPPravmeTo - grantový program Nadácie SPP

Kategória: Výzvy

Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo je pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Všetko j...

Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach M...

Slovenská debatná asociácia pozýva na školenia o informačnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

Slovenská debatná asociácia s podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku organizuje školenia o informačnej gramotnosti a kritickom myslení vo vyučovaní. Školenie bude prebiehať v dňoch 11. - 13. mája v Poprade. Seminár je určený primárne stredoškols...

Workshop: Ako učiť pomocou Microsoft technológií

Kategória: Výzvy

Microsoft pozýva na na bezplatné školenia na tému "Ako učiť pomocou Microsoft technológií". Workshopy organizuje v spolupráci so Školami tretieho tisícročia a Microsoft školami.

Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením - MŠVVaŠ SR

Kategória: Výzvy

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiak...

Pomoc deťom so znevýhodnením

Kategória: Výzvy

Nový Čas v spolupráci s Nadáciou Pontis časťou verejnej zbierky podpori organizácie, ktoré pomáhajú riešiť spoločenský problém týkajúci sociálne a zdravotne znevýhodnených detí. Uzávierka prijímania žiadosti je 4. 5. 2018 (nadaciapontis.sk).

Workshop - Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy

V rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", podporeného z programu ERASMUS+.usporadúva Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok workshop Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdeláva...

Aktuálna výzva – Živé chodníky 2018

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis podporí na jar 2018 v rámci programu Živé chodníky niekoľko projektov, zameraných na údržbu a rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry na Slovensku. Z tohto dôvodu nadácia zbiera projektové námety, z ktorých vyberie pr...

Medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov (ŠPÚ)

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav pozýva na  medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov (základné školy), ktorá sa bude konať 18. apríla od 9.00 do 16.00 v Štátnom pedagogickom ústave. 

Nadácia Volkswagen Slovakia - projekty zamestnancov Partner

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov partnerských spoločností. Uzávierka prijímania žiadostí je 11. mája 201...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev