Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev  

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2017

Výzva grantového programu “TU ŽIJEME A POMÁHAME”

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia otvorila štvrtý ročník grantového programu Tu žijeme a pomáhame. Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia zamestnanci firmy, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú. Uzávierka grantového programu je 29. januára 2018 (karpatskanadacia.sk).

Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2017

Kategória: Výzvy

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2017 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Knihy z produkcie roku 2017 môžete prihlásiť do súťaže do 31. 1. 2018 (bibiana.sk).

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR a MPC vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019. Ukončenie prijímania prihlášok je do 10. januára 2018 (mpc-edu.sk).

Častice pre Teba/Particles4You

Kategória: Výzvy

Medzinárodná súťaž na priblíženie existencie elektrónov, protónov a ďalších častíc  Častice pre Teba/Particles4You, sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS) a organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), je určená učiteľom a žiakom základných a stredných škôl z celého sveta, a to v ich materinskom jazyku. Prihlášku s dielom možno zasielať do 7. januára 2017 (ippog.org/particles4u/sk).

Ekonomická olympiáda - pre študentov stredných škôl

Kategória: Výzvy

Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Uzávierka prihlášok je 9. januára 2018 (ekonomickaolympiada.sk).

Grantový program “Axa Talent 2018”

Kategória: Výzvy

 AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis  vyhlásil grantový program “Axa Talent 2018″ s podnázvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!“. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. január 2018 (nadaciapontis.sk).

Grantový program Getrag pre región

Kategória: Výzvy

V rámci výzvy 2018 programu Getrag pre región bude prerozdelených 15 000 EUR.  Výzva podporí projekty určené pre komunity v regiónoch Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Uzávierka je 15. januára 2018 (mladez.sk).

4. kolo výzvy - V základnej škole úspešnejší

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo štvrté kolo výzvy s názvom V základnej škole úspešnejší v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Uzávierka prihlášok je do 11. januára 2018.

Spoločne pre región 2018 - výzva grantového programu

Kategória: Výzvy

Program Spoločne pre región podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska. Uzávierka grantového programu je 15. januára 2018 (karpatskanadacia.sk).

Európska dobrovoľnícka služba

Kategória: Výzvy

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) mladým ľuďom umožňuje spoznávať nové kultúry a pomáhať tam, kde je to potrebné. Najväčší dôraz pri EDS je však vždy kladený práve na vzdelávací aspekt. Z dobrovoľníckej služby sa totiž mladí ľudia vracajú s novými vedomosťami a zručnosťami, ktoré im vo veľkej miere pomáhajú presadiť sa v budúcom profesijnom živote.

Výzva Rady vlády pre prevenciu kriminality o poskytnutie dotácie

Kategória: Výzvy

Na zasadnutí Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktoré sa konalo 26. októbra 2017, bola schválená Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018. Termín uzávierky podávania žiadostí je 14. december 2017 (minv.sk).

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike - súťaž pre učiteľov

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje súťaž Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Súťať je určená učiteľov materských škôl, základných škôl, gymnázií aj stredných odborných škôl. Termín prihlásenia sa je do 5. 12. 2017 (statpedu.sk). 

Projekt “Rozbehni sa!”

Kategória: Výzvy

Projekt “Rozbehni sa!” je určený šikovným a kreatívnym ľuďom, ktorí majú záujem uchopiť svoj život do vlastných rúk a aktívne sa pustiť do vlastného podnikania. Termín prihlásenia do 21. novembra 2017 (rozbehnisa.sk).

Umením proti radikalizácii - Nadácia Milana Šimečku

Kategória: Výzvy

Cieľom projektu je poskytnúť tréning vo využívaní umeleckých foriem lokálnym iniciatívam, kultúrnym centrám a ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám z rôznych regiónov, ktoré sa venujú témam extrémizmu a diskriminácie. Jesenná škola sa uskutoční v dňoch 18.- 23.11. v Divadle Potôň v Bátovciach. Prihlásiť sa je možné do 6.11.2017 (nadaciamilanasimecku.sk).

Konferencia pre vedenie škôl - Inklúzia a škola

Kategória: Výzvy

NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - projekt eTwinning pri Žilinskej univerzite v Žiline pozýva na konferenciu pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl. Konferencia s témou Inklúzia a škola - Rešpektovanie rôznorodosti a individuality sa uskutoční dňa 9. 11. 2017 o 10 hod. (etwinning.sk).

Fotosúťaž – „National Geographic Nature Photographer of the Year Contest 2017″

Kategória: Výzvy

Súťaží sa v čtyroch základných kategóriách - voľne žijúce živočíchy, krajina, život pod vodou, letecké zábery. Termín uzávierky je 17. novembra 2017 (http://photography.nationalgeographic.com).

Nadácia ZSE spúšťa grantový program - Dostaneme ťa do školy

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE s podporou Asociácie pomoci postihnutým APPA spúšťa grantový program určený pre materské, základné a stredné školy zriadené na území západného Slovenska, ktoré navštevujú aj žiaci s postihnutím. Program s názvom Dostaneme ťa do školy, by mal umožniť školám vytvoriť  priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie sa bez rozdielu. Uzávierka prijímania žiadostí je 10. novembra 2017 (appa.sk).

Talent Guide - mentoringový program

Kategória: Výzvy

Talent Guide je mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi. Koniec prihlasovania je 19.11. 2017 (leaf.sk/talentguide/).

Zelený vzdelávací fond - podpora projektov zameraných na environmentálnu výchovu

Kategória: Výzvy

Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike. Termín predkladania žiadostí je stanovený do 1. 12. 2017 (zelenyvzdelavaifond.sk).

LEAF Award oceňuje a podporuje - MAKOVICE

Kategória: Výzvy

LEAF Award oceňuje a podporuje talentovaných mladých ľudí vo veku 10-19 rokov, ktorí majú charakter, snažia sa byť najlepší a makajú nielen na skvelých výsledkoch v škole, ale aj na svojom okolí a inšpirujú ostatných (https://www.leaf.sk/award/).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk