Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - Júl 2020

Aktívne riešenie šikanovania - právna zodpovednosť organizácie a zamestnanca

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Aktívne riešenie šikany by malo byť nielen samozrejmosťou, ale zákonnou povinnosťou. Štatutár každej vzdelávacej inštitúcie zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok pre žiakov, zamestnancov, bez prejavov akejkoľvek šikany.

Komunikačné zručnosti a aktívne počúvanie

Kategória: Mediácia Autor/i: Ing. Bronislava Švehláková

Efektívna komunikácia je súborom komunikačných zručností, ktoré vieme rozvíjať po celý život. Optimálna komunikácia v blízkom vzťahu je priamy, úprimný a otvorený spôsob sebavyjadrovania, ktorý berie do úvahy ako vlastnú sebaúctu, tak aj úctu k pa...

Tímová spolupráca a jej prekážky

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Cieľ: reflexie k podmienkam kvality tímovej práce, uvažovanie o bariérach a prekážkach spolupráce, definovanie podmienok dôležitých pre spoluprácu, upozornenie na prekážky spolupráce.

Komunikačné bariéry

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Psychika človeka, jeho osobnosť, stereotypy v správaní, spôsob spracovania informácii sú zodpovedné za komplikácie v komunikácii. Vonkajšie bariéry súvisia aj s prostredím, v ktorom komunikácia prebieha, témou komunikácie, prítomnosťou iných osôb ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk