Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Aktívne riešenie šikanovania - právna zodpovednosť organizácie a zamestnanca

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Aktívne riešenie šikany by malo byť nielen samozrejmosťou, ale zákonnou povinnosťou. Štatutár každej vzdelávacej inštitúcie zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok pre žiakov, zamestnancov, bez prejavov akejkoľvek šikany.

Neplnením si povinností sa vystavuje napr. riziku zodpovednosti za spôsobenú škodu, riziku negatívnych zistení v rámci kontroly (inšpekcia práce, školská inšpekcia) alebo súdnemu procesu. V prípade šikany, ktorej sa dopúšťa zamestnanec školy, má zamestnávateľ podľa § 141a Zákonníka práce právo najdlhšie na jeden mesiac prerušiť výkon jeho práce, ak je takýto zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplína a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa. Porušovanie pracovnej disciplíny zamestnancom, ktoré sa považuje za porušenie základných povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovného pomeru, môže viesť až k písomnému napomenutiu alebo skončeniu pracovného pomeru z dôvodu porušovania pracovnej disciplíny.

Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné mať stanovené interné pravidlá s definíciami, čo škola považuje za šikanózne správanie, čo nebude tolerovať. a že takéto konanie bude považované za porušenie pracovnej disciplíny.

Problematickejšou je otázka následného dokazovania. V prípade šikany zo strany žiaka má riaditeľ školy možnosť prija

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk