Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2016

11/2016

Podozrenie na šikanu treba dôkladne prešetriť

Zo seriálu: Rozhovory

Mgr. Milan Kotík, manažer projektu Minimalizace šikany Aisis, o.s., Česká republika Je spoluautorom vzdelávacích programov „Dokážu to!“, Minimalizace šikany, Školy v pohybu a networku ředitelů škol...

Psychologický pohľad na problematiku videohier a sociálnych sietí

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Rozhovory

V dnešnej dobe, keď masmédia, internet a sociálne siete spájajú celý svet, aj videohry napomáhajú komunikovať ľuďom z opačných koncov zemegule a fungujú ako sprostredkovateľ vzájomných interakcií. ...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk