Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Múzeum školstva a pedagogiky,

Bratislava

Web: http://www.msap.sk/

Počet článkov autora: 54

Adam Burian – učiteľ Michala Miloslava Hodžu

Michal Miloslav Hodža (22. septembra 1911 Rakša, okr. Turčianske Teplice – 26. marca 1870 Těšín, Česká republika) – slovenský národný buditeľ, kňaz, básnika jazykovedec. Podieľal sa s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom na kodifikácii spisovnej slovenčiny. Stál pri zrode slovenských kultúrnych ustanovizní ako Matica slovenská či spolok Tatrín.

Príspevky v diskusii: 0

Karol Dobis – učiteľ Jur Hronca, Leopold Bruck – učiteľ Janka Matúška

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Rubrika: Z histórie školstva Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

V časti Prví učitelia našich historických osobností prinášame portrét Karola Dobisa, učiteľa Jura Hronca, vysokoškolského učiteľa, pedagóga a nestora slovenskej matematiky, iniciátora vzniku viacerých vysokých škôl na Slovensku a Leopolda Brucka, učiteľa Janka Matúšku, básnika, prozaika, dramatika. 

Príspevky v diskusii: 0

Štefan Koreň – učiteľ Jána Kvačalu

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Rubrika: Z histórie školstva Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Ján Kvačala (1862, Báčsky Petrovec, dnes Srbsko – 1934, Viedeň, Rakúsko) – ev. kňaz, cirkevný historik, komeniológ, tvorca modernej komeniológie, vedy o Jánovi Amosovi Komenskom. Po štúdiách v rodnom Petrovci, Sarvaši a Bratislave ukončil svoje vzdelávanie na univerzite v Lipsku. Štúdium ukončil dizertačnou prácou o Komenskom. Od tých čias sa systematicky zameral na štúdium života a diela J. A. Komenského. V knižniciach a archívoch po celej Európe objavil a vo vedeckej tvorbe publikoval dovtedy neznáme dokumenty z jeho života a diela.

Príspevky v diskusii: 0

Ferdinand Písecký, Alois Zbavitel a Emil Hula - učitelia Ladislava Novomeského

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Rubrika: Z histórie školstva Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

Prví učitelia našich historických osobností

Ladislav Novomeský (1904, Budapešť – 1976, Bratislava) – politik, povereník školstva a osvety, básnik, ľavicový intelektuál. Narodil sa v Budapešti, kde absolvoval aj ľudovú školu. Po návrate do Československej republiky sa začal pripravovať na pedagogickú dráhu na Masarykovom I. štátnom československom učiteľskom ústave v Modre, ale ako učiteľ pôsobil len krátky čas.

Príspevky v diskusii: 0

Ján Kožehuba - učiteľ Martina Kukučina

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Rubrika: Z histórie školstva Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr (1860 Jasenová – 1828 Pakrac, Chorvátsko) – slovenský prozaik, dramatik a publicista, predstaviteľ slovenského realizmu v literatúre. Románom Dom v stráni a realistickými poviedkami vytvoril základy modernej slovenskej prózy. Povolaním bol lekár a dlhé roky pôsobil za hranicami rodného Slovenska. Jeho prvým učiteľom bol Ján Kožehuba.

Príspevky v diskusii: 0

Adolf Gustáv Medzihradský – učiteľ Pavla Országha Hviezdoslava

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Rubrika: Z histórie školstva Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Pavol Országh Hviezdoslav (1849 Vyšný Kubín – 1921 Dolný Kubín) – básnik, dramatik, prekladateľ, právnik. Gymnázium absolvoval v Miškovci a v Kežmarku, právnické štúdiá na Právnickej akadémii v Prešove.

Príspevky v diskusii: 0

Samuel Štúr - učiteľ Ľudovíta Štúra

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Rubrika: Z histórie školstva Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Ľudovít Štúr (1815 Uhrovec – 1856 Modra) – slovenský politik, filozof, literát, najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života druhej polovice 19. storočia.

Príspevky v diskusii: 0

Martin Kostelný – učiteľ Milana Rastislava Štefánika

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Rubrika: Z histórie školstva Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Milan Rastislav Štefánik (1880 Košariská – 1919 Ivanka pri Dunaji) bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, generál francúzskej armády, diplomat a politik v službách česko-slovenského zahraničného odboja, počas prvej svetovej vojny.

Príspevky v diskusii: 0

Ján Holdoš - učiteľ Andreja Hlinku

Dátum: Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc. Rubrika: Z histórie školstva Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Andrej Hlinka (1864 Černová, dnes časť Ružomberka – 1938 Ružomberok) – rímskokatolícky kňaz, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia.

Príspevky v diskusii: 0

Ján Kalinčiak a jeho učitelia

Ján Kalinčiak (1822, Záturčie, dnes časť Martina – 1871, Martin) – slovenský spisovateľ, literárny kritik, pedagóg. Študoval na domácich aj zahraničných školách (Halle). Patril k popredným stúpencom Ľ. Štúra. Pôsobil ako učiteľ, rektor škôl v Modre a v Sliezskom Tešíne. Záver života strávil ako redaktor v Martine. Je autorom známej humoresky Reštavrácia (1860).

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk