Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (1.)

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola s...

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (2.)

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály