Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (1.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc. Rubrika: Hodnotenie Vydanie: 6/2014 Ročník: 2014

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola sa môže rozvíjať iba vtedy, ak pozná svoje nedostatky (slabé stránky) a dokáže ich včas napraviť. Ďalší rozvoj školy je spojený s posilňovaním kladov (predností, silných stránok) školy a odstraňovaním nedostatkov.

Príspevky v diskusii: 0

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (2.)

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc. Rubrika: Hodnotenie Vydanie: 7/2014 Ročník: 2014

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola sa môže rozvíjať iba vtedy, ak pozná svoje nedostatky (slabé stránky) a dokáže ich včas napraviť. Ďalší rozvoj školy je spojený s posilňovaním kladov (predností, silných stránok) školy a odstraňovaním nedostatkov.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk