Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Kariéra

Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku

Výber zo štúdie Michala Rehúša Cieľom štúdie Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR je opísať súčasný kariérový systém na Slovensku, identifikovať jeho silné a slabé stránky a formulovať návrhy na jeho zmenu. Cieľom diskusných štúdií IVP je podn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály