Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie

Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie (2.)

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 10/2013 Ročník: 2013

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Inteligencia je definovaná ako schopnosť učiť sa zo skúseností, myslieť, riešiť nové problémy, prispôsobovať sa, používať symboly, usudzovať, hodnotiť a orientovať sa v nových situáciách. Inteligencia je vo všeobecnosti  chápaná ako základ každého správania a konania človeka, ako predpoklad jeho prispôsobovania sa okolitému prostrediu, získavaniu skúseností a vedomostí, komunikácie s inými ľuďmi (Průcha, J., Veteška, J., 2012).

Príspevky v diskusii: 0

Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie (1.)

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 9/2013 Ročník: 2013

Cieľom príspevku je zamerať sa na prezentáciu vybraných významných faktorov pracovného úspechu z pohľadu zamestnávateľských subjektov, čo by malo byť východiskovým rámcom pri koncipovaní vzdelávacích stratégií v primárnom, sekundárnom a terciárnom vzdelávaní. Realizácia výskumu bola uskutočnená v rámci projektu KEGA 006EU-4/2013 – Metódy a princípy uplatňované pri príprave štruktúry a obsahu predmetov podporujúcich rozvoj ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností študentov v neekonomických študijných programoch II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk