Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie

Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) Inteligencia je definovaná ako schopnosť učiť sa zo skúseností, myslieť, riešiť nové problémy, prispôsobovať sa, používať symboly, usudzovať, hodnotiť a orientovať sa v nových situáciách. Inteligencia je vo ...

Odborná a osobnostná pripravenosť uchádzačov o zamestnanie (1.)

Cieľom príspevku je zamerať sa na prezentáciu vybraných významných faktorov pracovného úspechu z pohľadu zamestnávateľských subjektov, čo by malo byť východiskovým rámcom pri koncipovaní vzdelávacích stratégií v primárnom, sekundárnom a terciárnom...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály