Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Nové legislatívne predpisy v školách a školských zariadeniach

Nové školské predpisy v školách a školských zariadeniach

V príspevku predstavíme legislatívne novinky, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre zvýšenie kvality riadenia škôl a školských zariadení. Rozoberieme zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, nariadenie vlády o priamej výchovno-v...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály